fbpx Софтуер за бизнес процеси | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Софтуер за бизнес процеси

етикети

Ритейлът безспорно е един от най-динамичните сектори в наши дни. Средата се променя интензивно, възникват нови тенденции, към които търговците се налага бързо да се приспособяват, ако желаят да останат конкурентоспособни и да задържат и печелят клиенти. Мениджърите на търговските организации се изправят пред нови предизвикателства, разрешаването на които трябва да става в максимално кратки срокове. Основните проблеми във фирмите от бранша стават все по-комплексни - противоречива информация, наличие на множество грешки, сложни процеси и тромави операции, отнемащи значително време и ресурси, липса на свързаност между данните и комуникация между отделите, увеличаващи се оперативни разходи, намалени маржове, затруднено управление на складовите наличности, поръчките и сроковете на доставка.

Надали днес вече има търговска компания, която не използва някакъв вид софтуер за проследяване на различни бизнес процеси. Но докато преди организациите залагаха на отделни системи за продажби, за управление на склад, за счетоводство и др., сега все по-голяма част от ръководителите са осъзнали нуждата от използване на единна база данни в интегрирана среда. Множество търговски фирми се насочват към внедряване на цялостни ИТ решения за комплексно управление на бизнес процесите (ERP и CRM системи), които позволяват проследяване на всяка операция от POS терминала, през бек офиса до централния офис на фирмата.

Съвременните технологии обединяват данните по всички направления на всички нива в компанията. Информацията се въвежда еднократно, намалява възможността за допускане на грешки, а всички оторизирани служители разполагат с надежден и сигурен достъп до нея в реално време. Използването на ERP и CRM свързва всички служители в организацията, като им позволява да работят заедно в единна среда, да са винаги подсигурени с нужната им информация, която да спомогне за по-доброто обслужване на клиентите и значително повишаване на тяхната удовлетвореност.

ERP (Enterprise Resource Planning) системата свързва служителите, процесите, ресурсите и технологиите на организацията. ERP ползва единна база данни и обхваща всички дейности, протичащи в компанията - планиране, бюджетиране и контрол, управление на доставките, продажбите и маркетинга; оптимизиране на складовото стопанство, ресурсите и финансовите показатели. Използването на интегрирана система за управление на компанията гарантира конкурентното й предимство пред останалите в сектора чрез редуциране броя на операциите, съкращаване на редица разходи, добро планиране на всички дейности, ефективно управление на наличностите, подходящи методи за отчет и мониторинг.

Системите CRM (Customer Relationship Management) поставят своя фокус върху клиента и неговите нужди. Те представляват цялостни решения за управление на взаимоотношенията с клиентите, като предоставят гъвкави и ефективни средства за оптимизиране на дейностите, свързани с маркетинг, продажби и клиентско обслужване. CRM решението предоставя пълна информация за контакти, съществуващи и потенциални клиенти, възможности за продажба, оферти и други.

ERP и CRM системите за цялостно управление на бизнеса предоставят на компанията възможност за високи печалби, постигане на конкурентоспособност и успешно развитие на бизнеса. Те оптимизират бизнес процесите, следват пазарните тенденции и бързо и лесно се адаптират към промените в динамичната ритейл среда.