fbpx Сравнение между услуги Колокация, Наети сървъри и IAAS | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Сравнение между услуги Колокация, Наети сървъри и IAAS

Сравнение между услуги Колокация, Наети сървъри и IAAS

Много често, когато трябва да избирате хостинг решение със по-големи възможности и гъвкавост от споделеният хостинг се колебаете. Разглеждат се различни варианти, цени, възможности. В тази статия ще направя сравнение между трите най-популярни решения за използване на IT инфраструктура.
И така, кои инфраструктурни услуги предпочитат клиентите:
- Колокация – това е услуга, при която клиента закупува собствено оборудване и след това го разполага в специализиран център за данни. Услуга всъщност представлява осигуряване на подходяща среда за оборудването на клиента – непрекъсваемо захранване, климатизация, сигурност, Интернет;
- Наети сървъри – при тази услуга, клиента наема точно определено оборудване – обикновено сървъри. Доставчика осигурява освен хардуера, който е разположен в специализиран център за данни, Интернет свързаността, поддръжка и др.;
- IAAS или Infrastructure as a Service – това е вид облачна услуга, при която клиента наема определени компютърни ресурси на Pay-As-You-Go модел. Самите ресурси обикновено се предоставят във вид на виртуални сървъри, storage (дисково пространство), мрежов капацитет и др.

В следващата таблица можете да видите сравнение на трите вида услуги по различни критерии:

Пояснителни бележки:
1. Време за реакция при проблем с хардуера – по принцип може да се договори и SLA със доставчика на хардуера, но може да изисква допълнителна синхронизация с хостинг доставчика или центъра за данни;
2. Разходите се преобразуват от капиталови в оперативни – т.е. не е необходимо да се правят първоначални инвестиции;
3. В случай, че IAAS услугата е построена правилно, няма да е необходимо време за добавяне на ресурси, ако доставчика има достатъчно хардуер вече на разположение;
4. Оценката е много относителна и е възможно да не е вярна. Оценката е на база преките разходи за придобиване на техниката и колокирането и в случая на вариант „Колокация“
Ясно се вижда, че облачната услуга има много повече предимства от останалите услуги, основно на базата на голямата гъвкавост, осигуреност и скалируемост която тя дава.