fbpx Българският компютърен пазар | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Българският компютърен пазар

Българският компютърен пазар

Продажбите на преносими компютри в CEMA региона (Централна и Източна Европа, Близкия изток и Африка) се увеличиха през второто тримесечие на 2004 г. Докато общите продажби на компютри намаляха до 21,3% на годишна база, доставките на преносими компютри се увеличиха с повече от 60% в сравнение със същия период на миналата година. От друга страна, успехът при преносимите компютри се отразява негативно на пазара за персоналните и те намаляха до 16%. При x86 сървърите се запазиха стабилни позиции, като пазарът достигна 26,6% на годишна база. Популярността на портативните компютри, увеличението на търсенето на персонални компютри във високия клас и работни станции в средния клас, в частност Източна Европа, увеличи приходите на компаниите до 26,8% на годишна база за първите шест месеца на 2004 г. Това помогна за покриване на загубите от продължаващото падане на цените на персоналните компютри в долния клас.
В България IDC отчете второ последователно тримесечие на развитие. Общият пазар на компютри в България достигна увеличение от 18,4%, което е 26 073 продадени единици. Въпреки слабото увеличение на продажбите при персоналните компютри през май в SoHo и SMB сегментите, пазарът се възстанови през юни и завърши тримесечието с ръст от 16%, базиран на доставката на 21 342 единици. През това тримесечие търсенето на преносими компютри продължи да се увеличава. Сегментът отчете стабилен ръст от 36% на годишна база, като достигна 4080 продадени единици през Q2 2004 г. По-голяма част от доставките са направени от представителствата на големите световни марки, специализирани в тази област, следвани от производителите от далечния изток. Продажбите в сегмент x86 servers се увеличиха с 19% и достигнаха 651 продадени единици. Както и при преносимите компютри, големите световни марки доминираха пазара на сървърите през последното тримесечие с продажби, покриващи над 75% от пазара.
Въпреки че пазарът на ИТ в България е недоразвит в сравнение с Чехия, Унгария и Полша, потенциалът за разширяване е между най-големите. Доказателство за това е големият дял на доставените компютри в сравнение с дела на продадените софтуерни пакети. Друг важен фактор за нашата оценка е, че средствата, инвестирани в ИТ инфраструктура като част от БВП, са минимални, а съотношението на инвестициите в ИТ на глава от населението са още по-малки. От друга страна, продължаващото подобрение на бизнес климата в страната през последните години е основателна причина за оптимизъм. Всичко това и много повече е отразено в нашите проучвания и прогнози.


Марка Продажби (брой) Дилъри
HP 4150 MOST, PolyComp
FSC 3500 FSC
TOSHIBA 1225 TechnoPro
DELL 1186 INDEX BG, Intelinet
ASUS 1177 MOST, Multielectronics
ACER 1162 Computer Products

IDC е най-голямата и известна консултантска фирма в света за глобални наблюдения на пазара за информационни и комуникационни технологии. Вече 10 години компанията наблюдава и анализира пазара за информационни и комуникационни технологии в България. Като помага на своите клиенти да разберат какви са тенденциите в новите технологии и електронния бизнес, те са в състояние да разработят собствени бизнес стратегии, подплатени с факти. Използвайки уникалната си методология за щателни първични проучвания, анализи в дълбочина и взаимодействие с клиента, IDC прогнозира световните тенденции, за да може да даде на своите клиенти надежден съвет. Повече от 700 анализатори в 43 страни разработват глобални проучвания, базирани на локални изследвания. Клиентите на IDC са световните лидери в доставката на информационни технологии, стандартизиращи и финансови организации.
За контакти:
IDC CEMA, (Central/EasternEurope, MiddleEastand Africa) бул. "Драган Цанков" 36, Интерпред офис 803
тел.: 02/969 3055 / 56

Facebook коментари