fbpx Компаниите увеличат ефективността си, ако дават технологична свобода на служителите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Компаниите увеличат ефективността си, ако дават технологична свобода на служителите

Водеща снимка
Да

Компаниите увеличат ефективността си, ако дават технологична свобода на служителите

Въздействието на технологиите върху преживяванията на служителите е много по-голямо от очакваното. Това показва ново проучване на от Lenovo и Intel. Резултатите очертават множество възможности пред мениджърите в IT компаниите в контекст на съвременната дистанционна или хибридна работна среда. Един от основните изводи в проучването е, че инвестициите в технологични подобрения в работната среда на служителите носят на компаниите средно петкратна възвръщаемост, повишена продуктивност, както и висока степен на организационна гъвкавост и удовлетвореност на клиентите. В същото време, мениджърите и служителите в IT компаниите не споделят едни и същи приоритети по отношение на технологични подобрения.

Докато взимащите ключови решения в компаниите слагат приоритет на стратегическата IT интеграция, софтуера и поддръжката, служителите им остават фокусирани върху собствените си всекидневни технологични преживявания. В резултат на това става ясно, че има доста области за развитие по отношение на комуникацията между ръководители и служители. Откроява се необходимостта мениджъри и служители да взимат заедно решения за покупката на технологични продукти, което би довело до повишена мотивация в екипа, повишено удовлетворение на клиентите и повишаване на печалбите.

Преодоляване на разделението между служители и мениджъри в IT сектора

В момент, когато компаниите се насочват към дистанционен или хибриден режим на работа, хората, които взимат ключови решения в IT организациите, започват да подновяват устройства, софтуер и услуги. Това са само част от инициативите, свързани с по-доброто технологично преживяване на служителите, с които се цели увеличаване на мотивацията и удовлетвореността им.

Данните от направеното проучване показват, че въпреки увеличените инвестиции в нови технологии, IT компаниите отчитат петкратна възвръщаемост. Казано с други думи, всеки похарчен долар за технологии носи 5 долара възвръщаемост под формата на повишена продуктивност, организационна гъвкавост и не на последно място удовлетвореност на клиентите. Много от IT компаниите планират увеличение на инвестициите си в технологични решения с почти 25% за 2 години.

Въпреки това, служителите не са удовлетворени от хардуера и софтуера, с които работят на ежедневна база:

  • 50% от анкетираните твърдят, че компютрите им са остарели или недостатъчно бързи, надеждни или мощни.
  • 46% от служителите посочват, че софтуерът им често не работи или пречи на работата им.
  • Само 33% от анкетираните са доволни от компютъра, предоставен им от компанията.
  • Едва 30% декларират, че компютрите им служат добре за работа в екип.

Важно е да се отбележи, че мениджърите и служителите в IT сектора определят удовлетвореността си от технологиите като важна и приоритетна цел. Технологиите имат положително въздействие при близо 60% от анкетираните, като при мениджърите се наблюдава увеличение от над 10% в показателите, че технологиите увеличават мотивацията на служителите им. Очевидно е, че въвеждането на нови технологии е от съществено значение за подобряване на преживяванията на служителите в допълнение към обичайните фактори като човешки ресурси, социални облаги и други.

И все пак е налице явно разминаване между служители и мениджъри, чиято основна грижа е дълголетието на инвестициите в технологии, но не и въздействието им върху мотивацията на екипа. Според проучването, докато 84% от IT мениджърите вярват, че на всеки служител може лесно да се осигури ново устройство при нужда от подмяна, едва 50% от служителите са съгласни с твърдението, че имат лесен достъп до подобно решение. В крайна сметка, както мениджърите, така и служителите са на едно мнение, че регулярната подмяна на устройствата може да бъде подобрена като процес, както и да бъде по-добре координирана в бъдеще. В допълнение мениджърите в IT сектора отчитат, че интеграцията на хардуер и софтуер ще се отрази най-вече върху преживяванията на служителите, докато самите служители просто искат устройства, които работят надеждно.

Приоритизиране на инвестициите в технологии в полза на служителите

Проучването очертава няколко ключови препоръки за това как бизнес лидерите да повишат отдадеността на служителите си с цел да подобрят резултатите си чрез инвестиции в нови технологии.

- Пренасочване на инвестициите. Много IT мениджъри инвестират ресурси в разработването на нови технологии като 5G, добавена и виртуална реалност (AR/VR) и изкуствен интелект (AI), както и в приложения за машинно обучение. Проучването обаче показва необходимост от фокус и върху непосредствените приоритети на служителите.

- Преподреждане на приоритетите. Хората, които взимат решения в IT компаниите, трябва да пренасочат вниманието си върху подобряване на цялостните преживявания на служителите си, вместо върху конкретни метрики на продуктивността им. Всъщност, проучването показва, че близо 80% от IT мениджърите планират да обърнат внимание на мотивацията на служителите си през следващите няколко месеца.

- Фокус върху компютри. Компютрите са от изключителна важност за служителите. 77% от служителите на пълен работен ден посочват, че компютърните устройства са критичен фактор както във всекидневната им работа, така и в сътрудничеството с колегите им. Приоритет върху компютрите на служителите може да доведе до повишаване на печалбите на компанията чрез по-висока удовлетвореност на клиентите. Повечето анкетирани се съгласяват, че инвестициите в компютърни устройства имат важна роля в увеличаването на удовлетвореността на клиентите (69%), в увеличаването на приходите (62%) и в запазването на служителите (55%).

- Въвличане на служителите в решенията за инвестиции в компютри. Огромна част от служителите (72%) отговарят, че сред трите най-важни действия, които една компания трябва да предприеме за подобряване на преживяванията на служителите, е това да се вслушва в нуждите на служителите си или да поиска по-ясна информация от какво точно имат нужда. Тази обратна връзка е важна, защото служителите разбират ценната роля, която служебните им устройства играят в постигането на добри бизнес резултати. Важни фактори при технологичните решения са експлоатационни качества, свързаност, надеждност, преносимост, размер/тегло, живот на батерията и други. Отчитането на мнението на служителите може да помогне много в разбирането на нуждата от по-добри технологични решения.

Facebook коментари