fbpx Компаниите увеличат ефективността си, ако дават технологична свобода на служителите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Компаниите увеличат ефективността си, ако дават технологична свобода на служителите

Въздействието на технологиите върху преживяванията на служителите е много по-голямо от очакваното. Това показва ново проучване на от Lenovo и Intel. Резултатите очертават множество възможности пред мениджърите в IT компаниите в контекст на съвременната дистанционна или хибридна работна среда. Един от основните изводи в проучването е, че инвестициите в технологични подобрения в работната среда на служителите носят на компаниите средно петкратна възвръщаемост, повишена продуктивност, както и висока степен на организационна гъвкавост и удовлетвореност на клиентите. В същото време, мениджърите и служителите в IT компаниите не споделят едни и същи приоритети по отношение на технологични подобрения.

Докато взимащите ключови решения в компаниите слагат приоритет на стратегическата IT интеграция, софтуера и поддръжката, служителите им остават фокусирани върху собствените си всекидневни технологични преживявания. В резултат на това става ясно, че има доста области за развитие по отношение на комуникацията между ръководители и служители. Откроява се необходимостта мениджъри и служители да взимат заедно решения за покупката на технологични продукти, което би довело до повишена мотивация в екипа, повишено удовлетворение на клиентите и повишаване на печалбите.

Преодоляване на разделението между служители и мениджъри в IT сектора

В момент, когато компаниите се насочват към дистанционен или хибриден режим на работа, хората, които взимат ключови решения в IT организациите, започват да подновяват устройства, софтуер и услуги. Това са само част от инициативите, свързани с по-доброто технологично преживяване на служителите, с които се цели увеличаване на мотивацията и удовлетвореността им.

Данните от направеното проучване показват, че въпреки увеличените инвестиции в нови технологии, IT компаниите отчитат петкратна възвръщаемост. Казано с други думи, всеки похарчен долар за технологии носи 5 долара възвръщаемост под формата на повишена продуктивност, организационна гъвкавост и не на последно място удовлетвореност на клиентите. Много от IT компаниите планират увеличение на инвестициите си в технологични решения с почти 25% за 2 години.

Въпреки това, служителите не са удовлетворени от хардуера и софтуера, с които работят на ежедневна база:

  • 50% от анкетираните твърдят, че компютрите им са остарели или недостатъчно бързи, надеждни или мощни.
  • 46% от служителите посочват, че софтуерът им често не работи или пречи на работата им.
  • Само 33% от анкетираните са доволни от компютъра, предоставен им от компанията.
  • Едва 30% декларират, че компютрите им служат добре за работа в екип.

Важно е да се отбележи, че мениджърите и служителите в IT сектора определят удовлетвореността си от технологиите като важна и приоритетна цел. Технологиите имат положително въздействие при близо 60% от анкетираните, като при мениджърите се наблюдава увеличение от над 10% в показателите, че технологиите увеличават мотивацията на служителите им. Очевидно е, че въвеждането на нови технологии е от съществено значение за подобряване на преживяванията на служителите в допълнение към обичайните фактори като човешки ресурси, социални облаги и други.

И все пак е налице явно разминаване между служители и мениджъри, чиято основна грижа е дълголетието на инвестициите в технологии, но не и въздействието им върху мотивацията на екипа. Според проучването, докато 84% от IT мениджърите вярват, че на всеки служител може лесно да се осигури ново устройство при нужда от подмяна, едва 50% от служителите са съгласни с твърдението, че имат лесен достъп до подобно решение. В крайна сметка, както мениджърите, така и служителите са на едно мнение, че регулярната подмяна на устройствата може да бъде подобрена като процес, както и да бъде по-добре координирана в бъдеще. В допълнение мениджърите в IT сектора отчитат, че интеграцията на хардуер и софтуер ще се отрази най-вече върху преживяванията на служителите, докато самите служители просто искат устройства, които работят надеждно.

Приоритизиране на инвестициите в технологии в полза на служителите

Проучването очертава няколко ключови препоръки за това как бизнес лидерите да повишат отдадеността на служителите си с цел да подобрят резултатите си чрез инвестиции в нови технологии.

- Пренасочване на инвестициите. Много IT мениджъри инвестират ресурси в разработването на нови технологии като 5G, добавена и виртуална реалност (AR/VR) и изкуствен интелект (AI), както и в приложения за машинно обучение. Проучването обаче показва необходимост от фокус и върху непосредствените приоритети на служителите.

- Преподреждане на приоритетите. Хората, които взимат решения в IT компаниите, трябва да пренасочат вниманието си върху подобряване на цялостните преживявания на служителите си, вместо върху конкретни метрики на продуктивността им. Всъщност, проучването показва, че близо 80% от IT мениджърите планират да обърнат внимание на мотивацията на служителите си през следващите няколко месеца.

- Фокус върху компютри. Компютрите са от изключителна важност за служителите. 77% от служителите на пълен работен ден посочват, че компютърните устройства са критичен фактор както във всекидневната им работа, така и в сътрудничеството с колегите им. Приоритет върху компютрите на служителите може да доведе до повишаване на печалбите на компанията чрез по-висока удовлетвореност на клиентите. Повечето анкетирани се съгласяват, че инвестициите в компютърни устройства имат важна роля в увеличаването на удовлетвореността на клиентите (69%), в увеличаването на приходите (62%) и в запазването на служителите (55%).

- Въвличане на служителите в решенията за инвестиции в компютри. Огромна част от служителите (72%) отговарят, че сред трите най-важни действия, които една компания трябва да предприеме за подобряване на преживяванията на служителите, е това да се вслушва в нуждите на служителите си или да поиска по-ясна информация от какво точно имат нужда. Тази обратна връзка е важна, защото служителите разбират ценната роля, която служебните им устройства играят в постигането на добри бизнес резултати. Важни фактори при технологичните решения са експлоатационни качества, свързаност, надеждност, преносимост, размер/тегло, живот на батерията и други. Отчитането на мнението на служителите може да помогне много в разбирането на нуждата от по-добри технологични решения.