fbpx Облачните технологии ще доведат до създаването на 14 млн. нови работни места | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Георги Ранделов, генерален директор на Майкрософт България

Облачните технологии ще доведат до създаването на 14 млн. нови работни места

Технологиите са част от живота на всяка фирма. Дори и най-малкия бизнес вече е зависим от тях. Новостите се развиват с огромни скорости и стават все по-достъпни. За това, какво се случва в технологичния свят и предимствата, които дава да малките и средните фирми, разговаряхме с Георги Ранделов, генерален директор на Майкрософт България.

Г-н Ранделов, според вас, кое беше значимото през миналата година в технологичния свят?

- В технологичния свят станахме свидетели на изключителни иновации. Начина, по който прилагахме и използвахме технологиите премина през сериозна трансформация, която ще продължи и през следващите години. Компютрите, софтуера и технологиите еволюираха от обикновена инфраструктура необходима за работа до критични ресурси, които доведоха до разработването на изцяло нови бизнес модели и ускориха промените в начина, по който работим и правим бизнес. Такъв пример са облачните технологии. В подкрепа на това са резултатите от проучване на IDC, според които облачните технологии ще доведат до създаването на близо 14 милиона нови работни места в световен мащаб до 2015 г., а приходите от иновации в облака могат да достигнат 1.1 трилиона долара годишно

Смятате ли, че българските МСП успяват да усвоят евросредствата за технологично обновяване на фирмите и ако не, защо? Къде се крие проблемът – слаба информираност, трудни условия за кандидатстване, дълъг процес по изплащане на парите после или нещо друго?

- Причините са няколко и са комплексни. От една страна това е липсата на информация за възможностите за кандидатстване, от друга е все още тежката процедура за кандидатстване. Не на последно място, компаниите и организациите, които кандидатстват, не са достатъчно подготвени за целия процес.

Въпреки положителните промени през последните няколко години - облекчаване на условията по кандидатстване по отношение на изисквани документи и намалени срокове, все още оценяването на проект, подписването на договори по одобрените проекти, а също и изплащането на средства по одобрени проекти, в повечето случаи, отнемат много време. Много е важно да се адресират всички тези предизвикателства, но също така е необходима професионална консултация през целия период на кандидатстване – от оформяне на проектната идея през подаването на проекта до старта на неговото изпълнение, ако бъде одобрен.

Майкрософт дава възможност на малките и средни компании да получат именно тази професионална консултация в процеса на кандидатстване за фондове от ЕС чрез програмата EUGA, която стартирахме през 2007 г. в консорциум с други водещи технологични компании, банки, публични власти, телекоми и НПО. Резултатите от програмата до момента са впечатляващи: повече от 900 потенциални бенефициенти са получили информация и консултации, от подадените проекти за над 31 милиона евро са одобрени проекти за повече от 21 милиона евро по оперативни програми „Конкурентоспособност на българската икономика”, „Административен капацитет” и „Развитие на човешките ресурси”. С получените средства, стотици малки и средни компании са реализирали проекти, които са довели до повишаване на продуктивността и капацитета им, което от своя страна като краен резултат подпомага повишаването на конкурентоспособността на българската икономика като цяло.

Майкрософт усилено се бори в глобален аспект с пиратския софтуер. Мислите ли, че тази война може да се спечели, още повече у нас? Залавянето на отделни малки производства или изземане на компютри с нелегален софтуер ли начинът за борба? И защо някой да плаща за един продукт, като може да го ползва без пари?

- И не само Майкрософт, стотици държави, бизнеса и неправителствени организации работят усилено в тази посока, тъй като софтуерното пиратство пречи на иновациите и разкриването на нови работни места, намалява приходите от данъци в държавната хазна и увеличава рисковете от кибер престъпления. Според изследване на Frontier Economics от миналата година, глобалните икономически и социални последици от софтуерното пиратство ще достигнат 1.7 трилиона щ.д. през 2015 г., а 2.5 милиона работни места годишно ще бъдат изложени на риск. Въпреки това, тенденциите, в световен мащаб и в България, са положителни. Според данни на IDC от месец май 2011 г., делът на използвания нелицензиран софтуер в България през 2010 г. е спаднал с 2 пункта, достигайки рекордно ниско за страната ни ниво от 65%, а загубите за софтуерната индустрия в резултат на пиратството у нас възлизат на 113 милиона щ.д. (в сравнение със 115 милиона щ.д. през 2009 г.). Това е директен резултат от усилията на бизнеса и правителството за ограничаване на софтуерното пиратство.

Майкрософт България фокусира усилията си основно в превенция на софтуерното пиратство – предотвратяване продажбата на компютри с предварително инсталирани пиратски копия на наши продукти, повишаване осведомеността на клиентите ни чрез информационни кампании и подпомагане на нашите клиенти за правилното управление на техните софтуерни активи. По-конкретно, от края на миналата година работим в посока предпазване на малкия и среден бизнес от използването на нелицензиран софтуер. Стартирахме информационна кампания за повишаване на информираността и разясняване на ползите от правилното управление на софтуерните активи. И фирмите, и домашните потребители винаги могат да се обърнат към партньорите на компанията в страната, за да получат съвет за правилното лицензиране на използвания от тях софтуер.

Безспорно облачните технологии навлизат и у нас. Колко назад сме във времето в възприемането на облака у нас? Как виждате, че той ще повлияе конкретно върху малките и средните фирми? Дайте някои конкретни примери.

- Потенциалът на технологиите да водят до сериозни, положителни трансформации ще даде много по-сериозен тласък и развитие на бизнеса през следващите 10 години, отколкото той е имал през изминалите 100. Именно това е силата на облачните технологии и новият свят на бизнеса.
Мога да кажа, че България е доста напред в това отношение. Конкретен пример, който мога да дам е с Office 365 – услуга от следващо поколение в облака, която осигурява безпрецедентна продуктивност за малките и средни компании. Пуснахме я на българския пазар за тестване в края на ноември миналата година и до този момент тя се тества и използва от над 500 малки и средни компании в страната.

Разкажете повече за Microsoft Office 365, която е налична за тестване в България. Какво споделят вече първите и потребители у нас?

- Тази услуга буквално изравнява възможностите, осигурявайки на малките и средни компании мощни инструменти за повишаване на продуктивността, които дълго време са гарантирали предимствата на големите компании. Много важно е да се знае, че преминаването към облака с Office 365 не изисква хората да променят начина, по който работят. Тази услуга се базира на лесни за работа и масово използвани програми, които всички познават много добре, като приложенията на Microsoft Office например.

Тази промяна и трансформация в начина, по който работим и правим бизнес започва ясно да се проявява дори и с предлагането на една услуга като Office 365. С нея служителите и екипите в компаниите работя по-добре заедно, без значение къде се намират, като използват буквално всякакви устройства или мобилен телефон. С Office 365 компаниите нямат нужда от администриране на инфраструктура, както и да инвестират в обновяване на хардуер, което води до директно намаляване на разходите и съответно до повишаване на продуктивността, особено на малките и средни компании, които са гръбнака на българската икономика и имат много важна роля за повишаване на нейната конкурентоспособност.

Една от първите компании, която внедри и използва активно Office 365 е БГСервиз – компания с 3 офиса в страната и над 40 служители. Те споделиха с нас своя опит и впечатления от процеса по внедряване, както и първите резултати – оказва се, че процесът по планиране, тестване и миграция на всички служители към Office 365 е бил в рамките на 3 работни дни, като през това време не е бил прекъсван достъпът на служителите до електронната поща. Много скоро след внедряването на услугата компанията започва да вижда резултатите – повишена продуктивност на персонала, което се дължи на постоянния достъп до услугите от всяка точка на планетата, по-малко командировки между офисите, повишено ниво на сигурност за фирмената информация, както и намаляването на разходите за администриране на ИТ инфраструктура и обновяване на хардуер.

Вашият личен технологичен свят в какво се изразява? Колко време бихте издържал без интернет?

- Според мен винаги трябва да има баланс между виртуалния и реалния свят. Нека не забравяме как да общуваме с нашите семейства, приятели и бизнес партньори лице в лице.