fbpx Комуникационни решения на Cisco Systems за бизнеса | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Комуникационни решения на Cisco Systems за бизнеса

Днес е трудно да си представим как една компания може да работи и да развива бизнеса си без качествени и бързи комуникации. Те са от първостепенно значение за всяка фирма, особено ако тя разполага с повече от един офис в столицата или в страната и разходите за телефон и интернет не са малки. Ако организацията е банка или застрахователна компания с клонова мрежа, се налага да се наемат линии за пренос на компютърни данни, което също не е евтина услуга. Комуникационните решения, които Cisco Systems предлага, за такива фирми позволяват да се оптимизират сметките както за електронните комуникации като имейл, интернет, данни на програмните системи, така и за гласовите комуникации.
Става въпрос за всички видове информация, която е необходима на една организация - интернет и компютърни комуникации, телефония и видео. Решенията, които се изграждат, са модулни както по отношение на видовете информация и техните приложения, така и по отношение на броя на клоновете или офисите на фирмата. Интегрираната комуникационна инфраструктура обхваща гласови комуникации, компютърни приложения и видео наблюдение, пренасяни по виртуална частна мрежа между всички обекти на фирмата. Клиентите не бива да се страхуват, че тази услуга ще им струва скъпо, те могат да започнат с първоначална скромна, но добре планирана, инвестиция и постепенно да добавят към нея модули в процеса на разрастване на техния бизнес.
Ползи от интегрирането на комуникациите върху единна инфраструктура Сигурност на пренасяната информация Обикновено Cisco Systems се асоциира с рутери (маршрутизатори).Това са устройства, които пренасят пакетите от информация в интернет или в далекосъобщителните мрежи. Такова устройство е необходимо за свързването на всеки съвременен офис към обществената комуникационна инфраструктура с цел достъп до интернет, имейл и изграждане на виртуални частни мрежи (VPN). Тези VPN позволяват да се изградят комуникационни канали, гарантирани срещу подслушване, по обществената мрежа за пренос на данни (интернет). Така кодираната информация става недостъпна за останалите клиенти на мрежата, в т.ч. и за хакерите. Използването на виртуални частни мрежи води до съществено понижаване на цената на услугата и тя става много по-евтина от наетите линии. IP телефонията Тъй като всякакъв вид информация може да бъде кодирана като компютърни данни, същите виртуални мрежи започват да служат и за пренос на глас и видео. Това се използва от фирмите за безплатни телефонни разговори между отделните офиси. За тази цел е необходимо да се свържат офисните телефонни централи към маршрутизатори. Едно от предимствата на маршрутизаторите е, че те могат да играят ролята на учрежденска телефонна централа в офисите, където са инсталирани.
Това става с помощта на IP телефонията. Тя позволява гласовата информация да се пренася по същата комуникационна инфраструктура, която се използва за компютърната мрежа в офиса. IP телефонията дава възможност не само да се изгражда и поддържа една мрежа, но и да се получат много допълнителни услуги, базирани на сливането на компютрите и телефоните (идентификация на абонатите с имена, кратки текстови съобщения, имейл, уеб, справочни услуги). Може да използвате например централно поддържан и обновяван за фирмата или за страната телефонен указател. През дисплея на IP телефона се получава достъп до компютърни приложения като справки за котировки, складови наличности, ценови листи на продукти, резервации и поръчки. Потребителят получава актуална информация и много услуги посредством телефон, без да е необходим компютър и достъп до интернет. Възможна е пълна интеграция между имейл, гласова поща, телефонни обаждания, графика за срещи в компютъра и фирмената база данни за клиентите. Все по-често у нас IP телефонията се използва от фирмите като база за евтино изграждане на контактни центрове. IP контактният център позволява и интеграция с компютърните приложения, които фирмата използва за основната си дейност - банкова информационна система, складови програми, специфични продукти (ERP, CRM). Това води до спестяване на време и грешки на персонала. IP телефонията и контактните центрове повишават производителността на фирмата, от една страна, а от друга, водят до по-добро обслужване на клиентите, което е предпоставка за конкурентоспособност. Важен елемент на комуникационната инфраструктура в една фирма е локалната мрежа и устройствата, които я изграждат - т.нар. комутатори Комутаторите на Cisco Systems освен скорост осигуряват и необходимото качество на преноса за всички видове информация, както и различни механизми за сигурност на данните в локалната мрежа. Те дават възможност за изграждане на голям брой виртуални локални мрежи, всяка от които достъпна само за упълномощените потребители - например само за счетоводството, мениджмънта и др.
Данните като видеонаблюдение с цел охрана или контрол на технологични процеси, филми за обучение и развлечение, рекламни клипове и други могат да се пренасят по същите канали, без да е необходимо да се изгражда допълнителна мрежа.