fbpx Стартира европейски конкурс за предприемачество | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Стартира европейски конкурс за предприемачество

За пета поредна година стартира националният етап на конкурса „Европейски награди за насърчаване на предприемачеството“. Това е инициатива на Европейската комисия за активизиране ролята на публичния сектор на местно, регионално и национално ниво за насърчаване на предприемаческия дух и развитието на малкия бизнес. В България координатор на конкурса е Министерството на икономиката и енергетиката.

В конкурса могат да се включат национални, регионални, местни публични органи, както и публично-частни партньорства между публичните органи и неправителствени организации, университети, фондации, браншови организации, предприятия и др.

Национално жури под ръководството на МИЕ ще отличи две кандидатури, които ще се представят в европейския етап на конкурса за 2014 г.

Важно условие за кандидатите е да участват с един проект, чиито последни резултати да имат поне две години история в една от следните шест категории: насърчаване на предприемаческия дух, инвестиране в изграждането на умения, подобряване на бизнес средата, подпомагане на международното присъствие на предприятията, отговорно и приобщаващо предприемачество, подкрепа за развитието на „зелените” пазари и ефективното използване на ресурсите.

Победителят и подгласникът в новия национален конкурс ще участват и в тържествената заключителна церемония на европейското състезание през октомври 2014 г. в Неапол, Италия.

Желаещите да се включат в надпреварата могат да изтеглят формуляр за участие от секция «Документи» на официалната страница на националния конкурс на адрес в интернет: www.enterprise-bulgaria.eu.

През миналата година победители в българския конкурс бяха Община Златоград с проект Етнографски ареален комплекс „Златоград - продукт на добро партньорство“ и организацията Start It Smart с проект 3Challenge.