fbpx Стартираме туристически проекти по Дунава | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Стартираме туристически проекти по Дунава

България, Хърватия, Сърбия, Румъния, Украйна и Молдова ще могат да кандидатстват съвместно за европейско финансиране за разработване на общи туристически проекти по поречието на р. Дунав. Това е една от възможностите, които дава членството в Дунавския компетентен център. Споразумението за учредяване на центъра бе подписано днес от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и ръководителя на бюрото на GTZ за България Хенинг Твестен. Проектът е финансиран с 2 млн. евро от германското дружество за техническо сътрудничество GTZ.
Сред първите пилотни проекти, които ще бъдат реализирани от членуващите в центъра държави е изграждането на велопътека по поречието на р. Дунав. До средата на следващата година трябва да бъде готова отсечката от нея между Сърбия, Румъния и България.
Общото представяне на шестте държави със специализиран щанд на значими туристически изложения също е една от възможностите, които дава членството в Дунавския компетентен център. Страните ще си сътрудничат и при разработването на нови туристически продукти за популяризиране на региона.