fbpx Столицата ще има нови 60 съчленени 18-метрови автобуса | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Столицата ще има нови 60 съчленени 18-метрови автобуса

Най-голямата по обем лизингова сделка за доставка на автобуси в страната беше сключена между Столична община и Сожелиз България ЕООД. Търгът е спечелен от дъщерното дружество на Сосиете Женерал Експресбанк, в партньорство с MVB Truck&Bus Bulgaria (официален представител на MAN Truck & Bus AG) и е с 8-годишен период на финансиране. Сумата на лизинговия договор възлиза на над 40 млн. лева. Водещо обстоятелство за Сожелиз при отпускането на лизинг за толкова дълъг период е ключовата роля на Столичен Автотранспорт при осигуряване на цялостната транспортна  схема в София, стабилното финансово състояние на принципала – Столична Община, както и вида на финансираните активи.
„Считаме, че с настоящия лизингов договор стартираме едно дългосрочно партнъорство със Столична община, което ще е от полза за всички страни и ще предостави на жителите на София модерни транспортни средства с изключително ниски нива на вредни емисии. Ще сме много щастливи да работим заедно и занапред по такива важни за града проекти.“ – сподели Борислав Петков, управител на Сожелиз България.

Основен аргумент в подкрепа на сделката са дългогодишните партньорски отношения между Сожелиз България ЕООД и MVB Truck & Bus Bulgaria. Важна част от договора са гаранционното и сервизно обслужване на автобусите. MVB Truck&Bus Bulgaria има вече спечелен търг за автобуси за Столичен Автотранспорт и обслужват доставените по предходната обществена поръчка 126 бр. съчленени газови автобуса.

Новите съчленени 18-метрови автобуса с двигатели на природен газ, модел MAN Lion’s City G пристигат в София в началото на 2019 година. Те са част от програмата за развитие на транспорта и подобряване на качеството на атмосферния въздух на Столична община.

MAN Lion‘s City G са добре познати на жителите и гостите на Столицата с характерния за автобусите бял цвят със зелени листа. Очакваните автобусите са нископодови, със задно разположени двигатели, работещи на сгъстен природен газ (CNG). Двигателите отговарят на еконормите Евро-6, предавателната кутия е автоматична с вграден ретардер за забавяне на движението, с  климатизация в пътническия салон и кабината на водача, с механична рампа за качване на колички за трудноподвижни лица и майки с детски колички, със система за накланяне на автобуса на спирки и със звуков и светлинен сигнал при затваряне на вратите. Бутилките за газ ще са от композитни материали, съобразени с последните европейски изисквания.

Обновяването на автобусния парк с нови превозни средства е гаранция за намаляване на шумовите и праховите замърсявания. Счита се, че за големите градове, качеството на въздуха е по-важно от глобалното затопляне т.е. първият приоритет са мерките за намаляването на такива емисии, като NOx, NO2 и фини прахови частици, като София е част от мрежата на световните столици, които работят за намаляване на вредните емисии. С изпълнението на Плана за действие за устойчиво енергийно развитие на Столична община, се цели намаляване на емисиите на СО2 с до 20% до 2020 година.