fbpx Столична община подобрява услуги за граждани и бизнес | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Столична община подобрява услуги за граждани и бизнес

 

Столична община подобри услугите за граждани и бизнес в направление „Архитектура и градоустройство“. Вече всеки гражданин или фирма ще може да получава по- бързо и прозрачно в единен формат всички необходими административни актове по отношение на Разрешения за строеж, Разрешения за поставяне и Удостоверения за въвеждане в експлоатация. Това става възможно след проект по въвеждане на цялостна технологична платформа за управление на административния процес в Направление Архитектура и градоустройство, изградена от българската геоинформационна компания Мапекс.

Платформата обединява необходимата информация и административни документи и позволява ефективно управление на процесите в областта на устройството на територията
във всички 24 районни администрации. Като част от проекта, Мапекс предоставиха комплексни услуги на Столичнапобщина - бизнес анализ, консултиране, разработка на софтуерни и интернет
приложения, внедряване на технологични решения, тестване и сега последваща поддръжка.

Технологичната система обединява процесите и информацията по управление на административните актове в 24 районни администрации към Столична община. Чрез осигуряване на оперативна
съвместимост на регистрите за Разрешения за строеж, Разрешения за поставяне и Удостоверения за въвеждане в експлоатация най-голямата община в България ще постигне комплексно административно обслужване и ще може да предоставя по- голямо разнообразие от услуги на гражданите и бизнеса. Системата дававъзможност да се събира, съхранява и предоставя в електронен вид за използване от администрация, бизнеса и гражданите, цялата необходима информация за конкретна географска единица.

Досега различните районни администрации работеха независимо една от друга и без автоматизирани инструменти, което удължаваше работата на служителите и
забавяше времето за предоставяне на услуги към гражданите и бизнеса. 
Служителите от Направление Архитектура и градоустройство вече имат на разположение три интернет-базирани приложения, които дават възможност за достъп до базата данни и извличане на информация от нея под формата на справки и подходяща визуализация. Интернет-базираният достъп позволява споделяне и достъп до базите данни от районните администрации на Столична
община, както и за лесно предоставяне на част от събраната актуална информация в публичното пространство, включително чрез интернет.

Цялата информация е интегрирана с ГИС технологии на Мапекс в интерактивна карта, която показва за всяка избрана географска точка, имот или парцелкомплексна информация и пълен архив на издадените административни актове.По този начин значително ще бъде подобрена прозрачността и проследяването на вече издадени административни актове за нуждите на граждани и бизнес, което ще повиши доверието в градоустройственото управление на общината.