fbpx Столична община подпомага младежката безработица | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Столична община подпомага младежката безработица

Столична община представи на партньори от Европа как младите работещи да се включат в доброволчески инициативи на провелото се учебно посещение по проект „Доброволци за заетост в Европа“. Представени бяха успешни проекти като инициативата „Младежката предприемаческа борса” на Фондация „Каузи”, „Бизнес инкубатор за уязвими групи” на Български червен кръст, програмата на Фондация „Дечица” за работа на доброволци в Дома за деца, лишени от родителска грижа „П.Славейков” и програма „Млад банкер” на финансова институция. Международните партньори по проекта бяха впечатлени от готовността на работещите българи от различни възрасти да се включат в доброволчески проекти. Всяка партньорска организация ще приеме от две до четири добри практики и ще ги въведе на местно ниво в собствената си държава.

Основната цел на Проекта е да подпомага местната власт при използване ресурсите на гражданското общество, като устойчив източник на неформално образование и социално сближаване за увеличаване икономическия, иновативен и конкурентен потенциал на регионите, чрез събиране, анализ и разпространение на добри практики, и разработване на инструменти за насърчаване и прилагане на европейските и национални политики в областта на доброволчеството и заетостта.