fbpx Свързване на бизнеса и образованието е важно за предприемачеството | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Свързване на бизнеса и образованието е важно за предприемачеството

Климатът за предприемачество в България през 2011 г. се нарежда на 46 място в света, според индекса на Легатум за Просперитет. Зад нас остават държави като Русия, Румъния, Турция. В същото време, по данни на НСИ се отчита спад от 33% на новите фирми. Това бе представено по време на дискусионен панел на тема “Свързване на бизнеса и образованието в България с европейската предприемаческа еко-система”, организиран от Висшето училище по застраховане и финанси и Институтът за предприемачи на Сиско.
“Стабилната национална икономика и нейната конкурентноспособност са силно свързани с нивото на развитие на предприемачеството. Неговото стимулиране изисква структуриране и развитие на цялостна еко-система. Важна роля в нея има европейският фонд JEREMIE, който целенасочено и чрез чисто пазарни механизми цели да влее финансов ресурс в местни предприемачески начинания”, посочи Евгени Ангелов, Съветник за инвестициите и икономиката на Президента на Република България.
Според него с реалния старт на финансовите инструменти в рамките на JEREMIE, България има възможността по-бързо да се присъедини към глобалния бум на предприемачеството. Така страната ни може свърже своята предприемаческа еко-система, включително образованието с международните инициативи. Инвестиционен партньор на Магистърската програма по предприемачество и финанси за учебната 2012/2013 г. е LAUNCHub (Launch Hub) – мениджър на фонд от 9 млн. евро за рискови инвестиции в стартиращи компании по европейския инвестиционнен фонд JEREMIE.