fbpx Топ имотни специалисти в София | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Топ имотни специалисти в София

Топ инвеститори се събраха в София, за да обсъдят тенденции и проблеми на пазара на бизнес имотите в ЦИЕ. Намаляващата доходност на развитите пазари е възможност за Централна и Източна Европа, в частност – и за България, да се върнат във фокуса на инвеститорите в недвижими имоти. В момента има много свободни капитали, в Германия и в други западноевропейски страни лихвите са отрицателни и това насърчава мениджърите да насочат ресурси към имотния сегмент.

Това отбеляза Йорн Щобе, председател на Eвропейския борд на Кралския институт на лицензираните консултанти в недвижимите имоти (Royal Institution of Chartered Surveyors – RICS) и изпълнителен директор „Инвестиции в недвижими имоти“ на Deutsche Asset & Wealth Management, част от Deutsche Bank. Според него пренасочването на инвеститорите в имоти към пазарите в Централна и Източна Европа е процес, който ще наблюдаваме в близките няколко години. За момента те се интересуват основно от Чехия и Полша, които приемат като развити пазари. Румъния, а след нея – и България, обаче също се очаква да влязат в плановете им в близките години.

Като шанс за промяна на средата той посочи готовността на участниците на пазара да работят по международно приети стандарти за измерване и оценка недвижимите имоти. „Инвеститорите трябва да разбират един пазар, за да дойдат на него. Това би дало възможност за лесна съпоставка на сделки, наемни нива, доходност и би улеснило избора на всеки, решил да инвестира в проект в региона”, отбеляза Йорн Щобе.

Въвеждането и прилагането на единен стандарт за измерване на площи (International Property Measurement Standard - IPMS) бе сред темите на конференцията „Пазарни оценки и инвестиции в недвижими имоти”.

Според изпълнителния директор на Forton Михаела Лашова силното присъствие на конференцията за втора поредна година е доказателство, че темата за международните стандарти и практики е важна за професионалистите в недвижимите имоти. Тя припомни, че 2014 г. приключи с над 200% ръст на сделките с бизнес имоти в България, но зад този ръст стояха основно местни капитали.

„Чуждестранните инвеститори все още не се чувстват достатъчно сигурни на българския пазар, макар и той да предлага много възможности за инвестиции в първокласни активи на второстепенен пазар, както и възможност за диверсификация и повишаване на средната доходност в портфейлите им”, коментира тя. Едно от условията това да се промени, е да докажем, че имотните пазари на Балканите предлагат услуги по международно признати стандарти.

Единният стандарт за измерване на офис площите – IPMS, е в сила от миналата година и българският език е един от двата, на които е преведен до момента, редом с китайския. Разработен е от международна коалиция с участието на 61 организации и институции, сред които е и RICS. В момента се разработва единен стандарт за измерване на жилищните имоти, а през следващата година се очаква приемането на такъв и за търговските площи.