fbpx Три пъти по-нисък праг за сертифициране на проекти за високотехнологични производства | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Три пъти по-нисък праг за сертифициране на проекти за високотехнологични производства

Три пъти по-нисък праг за сертифициране на проекти за високотехнологични производства

Прагът за сертифициране на проекти за високотехнологични производства и услуги е от три до пет пъти по-нисък от базовия, каза заместник министърът на икономиката, енергетиката и туризма Жулиета Хубенова по време на международната кръгла маса „Българският ИКТ износ – залог за икономически растеж“. Основен критерий за сертифициране на проекти според ЗНИ, е размерът на инвестицията. Базовата сума за клас А е 20 млн. лв., а за клас Б – 10 млн. лв. Този праг е сериозно намален за проектите във високотехнологични производства и услуги. Това е възможност тези проекти също да се ползват от държавната подкрепа, предвидена по закон.

Според изследване, представено на форума, едно от основните предизвикателства пред компаниите от ИКТ сектора е намирането на квалифицирана работна ръка. Проекти в областта на икономика, базирана на знанието и иновации се финансират с 246 млн. евро безвъзмездна помощ по програмата. На тази база получават подкрепа проекти за насърчаване на развойната дейност и внедряване на иновации, също и за защита на индустриалната собственост на българските предприятия и изследователски организации. .
Фирмите от ИКТ сектора ползват предимство и при кандидатстване по процедури за технологична модернизация в предприятията, тъй като секторът е определен за приоритетен от правителството. Друга възможност за подкрепа по линия на ОП „Конкурентоспособност“ е участието на ИКТ фирми в специализирани изложения и търговски мисии в чужбина, организирани от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, стана ясно още по време на форума.

Бе представено и развитието на проекта за изграждане на „София тех парк“, който се финансира с 50 млн. евро от Оперативната програма „Конкурентоспособност“. В новия технопарк трябва да бъдат събрани най-добрите научни разработки с потенциал за пазарна реализация, бизнесът, който може да ги използва и организациите, които могат да осигурят финансирането на този процес.