fbpx Тромавите структури пречат на бизнес процесите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Тромавите структури пречат на бизнес процесите

До 2020г. се очаква с облака да са свързани над 50 милиарда устройства, сред които компютри, таблети, смартфони, интелигентни аксесоари, сензори и др. Затова за бизнеса днес е жизненоважно да има технологични предпоставки за взаимодействие от ново поколение. Така българската компания Некст Консулт и американската Salesforce.com откриха първата си съвместна конференция на тема „Увеличете бизнеса си по изцяло нов начин”. Заедно с това, те обявиха стратегическото си партньорство за територията на България. Във връзка с конференцията в София гостуват двама международни лектори от екипа на Salesforce.com – Ричард Дойл, мениджър „Партньорска мрежа“ за Централна и Източна Европа, Русия и Турция, и Геза Матрай, ръководител „Продажби“ за Централна и Югоизточна Европа.

Некст Консулт и Salesforce.com съчетават дългогодишно ноу-хау в консултантския бизнес и челни позиции в сферата на автоматизиране на продажбите и обслужването на клиенти. Експертите на двете компаниите са единодушни относно актуалността на темата за изграждане на клиентски ориентирани организации. По наблюдения на Salesforce.com затрудненията, с които най-често се сблъскват търговските предприятия, се дължат на фрагментирано обслужване и тромава структура от изолирани софтуерни решения. Те посочват, че чрез консолидирането на данни и контакти в Salesforce, включително такива във Facebook, LinkedIn и други социални мрежи, се повишава значително коефициентът на полезно действие на търговските отдели. Отделно от това автоматизацията на процесите чрез CRM решението Salesforce допринася за пълната прозрачност на дейностите в организацията и прави възможен анализа в реално време на ключови индикатори и показатели. Това улеснява мениджърите при управлението на наличните ресурси и степенуването на приоритетите.

Като основни пречки пред гладкото протичане на процесите по продажбите и обслужването на клиентите лекторите разглеждат и неефективността при идентифицирането на нови пазарни възможности, както и морално остарелите административни процедури, сред които писане на отчети, които отнемат от времето за активни продажби на търговските отдели. Орлин Дочев, управляващ партньор в Некст Консулт, очерта четири главни направления, в които следва да бъде извършен преходът в една компания към клиентски ориентирания подход. Те включват стратегическото управление, човешките ресурси, оперативната ефективност и информационните технологии.