fbpx Учители могат да кандидатстват в конкурса „Дигитални новатори в образованието“ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Учители могат да кандидатстват в конкурса „Дигитални новатори в образованието“

Учители могат да кандидатстват в конкурса „Дигитални новатори в образованието“

Водени от желанието да отличат и наградят учителите, които успяха бързо и ефективно, в трудни времена, да покажат предимствата и мястото на дистанционното обучение, Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) организира конкурс  „Дигитални новатори в образованието“.

Целта на конкурса е да отличи и насърчи използването на добри практики в дистанционното обучение на учениците от 1-ви до 12-ти клас; да открои учителите - дигитални новатори и всички участници в процеса; да популяризира дистанционното обучение и насърчи неговото използване като неизменна част от образованието.

Участници в конкурса могат да бъдат всички учители, обучаващи ученици от 1-ви до 12-ти клас по всички учебни дисциплини, включени в учебните програми на МОН. Всеки учител може да бъде номиниран или да се самономинира, в една или повече категории.

Регистрацията ще започне веднага след обявяване края на извънредното положение. На този етап обаче учителите да могат да подготвят материалите, с които ще кандидатстват.

Ще се приемат линкове към мнения, референции, коментари от ученици и родители във Facebook, LinkedIn, учебни платформи, получени по имeйл, резултати от тестове, видео материали, линкове към материали и видеоматериали.
Конкурсът ще определи носителите на 4 отличия в следните категории:

1. Иновативен подход за преподаване

- Интерактивност при преподаването, включване на ученици и техни решения в помощ на преподаването;
- Използване на специални средства – видео клипове, др. решения в помощ на дистанционното обучение;
- Игри, викторини и други форми със състезателен елемент.

2. Най-добре посрещната учебна програма от ученици и родители

- Баланс между преподаване, домашни, проекти и почивки;
- Метод за оценяване и отличаване /най-добър проект, решение на задача/;
- Обратна връзка от родители и ученици и коригиращи действия;
- Степен за усвояване на материала /сравнение на резултати от тестове с предишни години/;- Консултации и индивидуална работа с ученици.

3. Технологични иновации

- Приложение на ИКТ в цялостния обучителен процес – тестове, домашни, визуализация и примери; 
- Допълнителни технологични иновации;
- Принос за приобщаване към дигиталните технологии на семействата на учениците.

4. Мултиплициране на иновативните учебни решения

- Многократно използване от други учители и/или училища;
- Подготовка на учебни материали, покриващи и допълващи учебната програма;
- Методически материали, подготвени за споделяне с други учители.