fbpx Учредиха асоциация за отговорно небанково кредитиране | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Учредиха асоциация за отговорно небанково кредитиране

Учредиха асоциация за отговорно небанково кредитиране

Компании, които оперират в сектора на бързите кредити учредиха Асоциацията за отговорно небанково кредитиране (АОНК). За момента в нея влизат осем финансови институции, профилирани в краткосрочното потребителско кредитиране без обезпечение. Компаниите-учредителки имат общо 5 000 служители и са обслужили над 1 500 000 кредити.

Създаването на асоциацията е в отговор на потребността от легитимна структура, която да спомага за издигане на престижа и насърчаване на добрите практики в сектора на краткосрочното потребителско кредитиране без обезпечение, в т.ч. защита на правата на потребителите и лоялната конкуренция на пазара за бързи потребителски кредити.

Председател на Асоциацията е Неделчо Спасов (Изи кредит), а заместник председатели са Константин Кръстев (Кредисимо) и Любомир Танкишев (Кеш кредит). Всички компании-членки са равнопоставени и взимат решения заедно.

„На езика на цифрите, кредитите, предоставени от небанкови финансови институции, показват тенденция на постоянен растеж на годишна база от март 2013 г. насам. Процентът на клиентите, които теглят повторно заем , надхвърля 60 процента. Средният размер на кредитите е 500 лв., а средният период, за който се теглят те, е 6 месеца“, сподели председателят на Асоциацията Неделчо Спасов.

Приоритет на АОНК е да осигури адекватна представителност на сектора пред държавните органи и институции, да култивира регулярен диалог с тях и така да участва пълноправно в създаването на законови и подзконови актове и произтичащите от тях регулаторни механизми. Наред с външната регулация обаче, Асоциацията отдава не по-малко значение на необходимостта от саморегулация на основата на Етичен кодекс на организацията. Неговите принципи са съзвучни с правата на потребителите в общия европейски контекст, както и с култивирането на дух на лоялна конкуренция в сектора. Чрез гаранциите на Етичния кодекс ще се стреми да се достави допълнителна сигурност на потребителите, както и възможност за информиран избор между достатъчно на брой отговорни пред потребителя конкуренти.

Любомир Танкишев сподели, че компаниите членки са задължени да спазват с приоритет етичния кодекс, който в много случаи налага допълнителни по-строги изисквания, спрямо тези в съществуващата законова рамка. 

Facebook коментари