fbpx Удължава се срокът на заема от МБВР за рехабилитация на пътищата | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Удължава се срокът на заема от МБВР за рехабилитация на пътищата

С две години се удължава срокът на заема от Международната банка за възстановяване и развитие за рехабилитация на пътната инфраструктура. Промените са консултирани със Световната банка и целят да се подобри изпълнението на проекта предвид отчетеното закъснение на дейностите по него.

Заемното споразумение е подписано на 19.09.2007 г. Стойността на проекта е 144 млн. евро с ДДС, от които заемът е 90 млн.евро, а съфинансирането от републиканския бюджет е 54 млн.евро. Проектът се състои от три компонента: рехабилитация и частична реконструкция на приблизително 450 км пътища от републиканската пътна мрежа, особени в девет групи обекти (лотове); институционално развитие, подкрепа за финансово управление и доставка на оборудване за Централния институт по пътни технологии, национални и европейски норми и стандарти; дейности, свързани с повишаване безопасността и сигурността на движението.

Промените в споразумението засягат първите два компонента. Поради закъснение в програмата за изпълнение и фискални ограничения през 2010 и 2011 г., ще бъдат рехабилитирани 307 км пътища. За сметка на това ще бъдат разширени дейностите по тория компонент, свързани с укрепване на управлението и подобряването на планирането в пътния сектор, както и разработването на програми с фокус върху използването на европейските фондове. Целта е да се подпомогне цялостното и своевременно усвояване на средствата от ЕС, предназначени за пътния сектор в България, като се ускори подготовката, одобрението, изпълнението на проектите и изплащането на средствата за тях.

Предвид намалените проектни разходи и с цел да се осигури гъвкавост на управлението, размерът на заема остава непроменен - 90 млн. евро, като се намалява делът на националното съфинансиране от 54 млн. евро на 15,62 млн. евро. По този начин ще се осигури бюджетна и финансова гъвкавост на управление. Крайната дата на проекта се удължава с 24 месеца - до 30 юни 2013 г. Удължаването ще позволи да бъдат завършени работите по рехабилитацията на пътните участъци и да се укрепи институционалният капацитет с цел подобряване усвояването на европейските фондове.