В промишлените предприятия има недостиг на работна ръка

Безработните през първото тримесечие на 2013 г. са били 456.4 хил., а коефициентът на безработица е бил 13.8 % по данни от Националният статистически институт. В сравнение със същото тримесечие на предходната година броят на трудово неангажираните се увеличава с 8.3%, а коефициентът на безработица нараства с 0.9 %.
Според бизнес анкетите на НСИ през юни 2013 г. 7.5% от промишлените предприятия посочват недостигът на работна сила като фактор, затрудняващ дейността им.
През март 2013 г. средната работна заплата е 796 лв. (по предварителни данни), което е с 3.9% повече в сравнение с предходния месец. Спрямо март 2012 г. ръстът е 3.6 %.
През първото тримесечие на 2013 г. общият брой на заетите лица над 15 години е 2 855.0 хил., а относителният им дял от населението на същата възраст – 45.6%. В сравнение със същото тримесечие на 2012 г. относителният дял на заетите лица е с 0.5 пункта по-висок.