fbpx работна ръка | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

работна ръка

Предимствата на колаборативната автоматизация са неоспорими – повече рентабилност, производителност, гъвкавост, по-високо качество и още по-голяма удовлетвореност на служителите.
 Предизвикателствата пред българската икономика са свързани с липсата на кадри, качественото образование, иновациите, ръста на инвестициите, дигитализацията, както и запазването на положителния тренд на растеж на българската иконо
28% от фирмите в България търсят растеж на местния пазар, докато 24% целят разрастване в международен план.
Все повече български компании ще се насочват към износа, като освен увеличаване на обемите ще има промяна и в разнообразието на стоките, предлагани на чуждите пазари.
Безработните през първото тримесечие на 2013 г. са били 456.4 хил., а коефициентът на безработица е бил 13.8 % по данни от Националният статистически институт.
Със 7 % са намалели приходите през през '2011/'10 година на Технологичната индустрия в България, състояща се от 10 сектора в областта на информационните и комуникационни технологии.
Участниците в анкетата, оценяват изтеклата календарна година като успешна (73 % от запитаните), а 17 % от анкетираните не намират разлика с предходната година. Едва 10 % преценяват годината като неуспешна.