Как бизнесът видя 2007 г.

Участниците в анкетата, оценяват изтеклата календарна година като успешна (73 % от запитаните), а 17 % от анкетираните не намират разлика с предходната година. Едва 10 % преценяват годината като неуспешна.
Членството на България в ЕС се е отразило положително върху икономиката на страната ни според 45 % от запитаните, според 37 % не се е отразило съществено, а 15 % твърдят, че резултатът е негативен.

Facebook comments