fbpx Все повече фирми търсят растеж на местните пазари | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Все повече фирми търсят растеж на местните пазари

28% от фирмите в България търсят растеж на местния пазар, докато 24% целят разрастване в международен план. Фокусът върху растежа на местните пазари е по-забележим в развиващите се страни, където три пъти повече компании (51%) целят увеличаване на бизнеса на местно ниво в сравнение с броя на тези, които търсят ръст зад граница. Тези резултати показват, че икономическото възстановяване започват да се усеща от все повече хора в развиващите се страни и доверието на потребителите започва да се възстановява.

Според респондентите на изследването има пет основни ограничения за растеж на международни пазари. Наемането на висококачествени кадри е основен проблем според респондентите в България (98%). Достъпът до гъвкави офис пространства (72%)и липсата на актуална информация за пазара (65%) са също сериозни бариери за растеж зад граница. Според представителите на бизнеса в България трудностите при изграждането на местна дистрибуционна мрежа (61%) и липсата на знания и връзки на местни ниво (57%) също се оказват пречки за растеж на международни пазари. Данните са от проучване на Регус.