fbpx В сила е новият закон за виното и спиртните напитки | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

В сила е новият закон за виното и спиртните напитки

В сила е новият закон за виното и спиртните напитки

Новият Закон за виното и спиртните напитки, който бе приет от Народното събрание на в края на май, вече е обнародван в бр. 45 на Държавен вестник и е в сила от днес. С него се въвеждат нови категории лозаро-винарски продукти. Това са вината със защитено наименование за произход (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ) и сортовите вина. Направени са доста облекчения за производителите, като са въведени единни документи за водене на технологичен контрол изискващи се от различните контролни органи. Съгласно изискванията на новия ЗВСН, Изпълнителна агенция по лозата и виното ще трябва да извърши пререгистрация на гроздо- и винопроизводителите до 16 март 2013 г.