fbpx Вече функционира информационен център по програма “Рибарство” | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Вече функционира информационен център по програма “Рибарство”

Вече функционира информационен център по програма “Рибарство”

Заместник-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров официално откри информационен център по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013 г./, в сградата на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.
Зам.-министър Димитров информира, че в него бенефициентите ще имат възможност да получат практически указания и конкретни препоръки по отношение изготвянето на заявленията за кандидатстване по програмата. Освен това експертите ще съветват при технологичното изпълнение на проектите и ще отговарят на други конкретни въпроси отнасящи се за този и за следващия програмен период, допълни още той.
Финансирането на центъра е със средства по приоритетна ос 5 „Техническа помощ” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”