fbpx Велико Търново започна реконструкцията на ВиК мрежата | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Велико Търново започна реконструкцията на ВиК мрежата

Във Велико Търново, на Южния пътен възел беше даден официален старт на строително-монтажните работи по проект: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново”. Реконструкцията на ВиК мрежата ще гарантира добрата и качествена работа на тази инфраструктура през следващите 40 години. За жителите на Велико Търново това означава и намаляване на разходите, тъй като загубите по водопреносната мрежа ще се редуцират от 70% на 20%. Предвижда се изграждането на нови колектори и подмяната на около 37 км водопроводни и канализационни тръби. Над 62 хиляди еквивалент жители ще бъдат директните бенефициенти по проекта.
Проектът ще бъде реализиран в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 58111-СО58-249. Общата му стойност възлиза на 43 898 636 лв., като 34 848 493 лв. ще бъдат отпуснати от Кохезионния фонд. Предвидените лотове в рамките на проекта са три: „ул. „Магистрална”- „Качица” – Южен пътен възел”, „Централна част”, „Старо военно училище”.