fbpx Велико Търново започна реконструкцията на ВиК мрежата | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Велико Търново започна реконструкцията на ВиК мрежата

Велико Търново започна реконструкцията на ВиК мрежата

Във Велико Търново, на Южния пътен възел беше даден официален старт на строително-монтажните работи по проект: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново”. Реконструкцията на ВиК мрежата ще гарантира добрата и качествена работа на тази инфраструктура през следващите 40 години. За жителите на Велико Търново това означава и намаляване на разходите, тъй като загубите по водопреносната мрежа ще се редуцират от 70% на 20%. Предвижда се изграждането на нови колектори и подмяната на около 37 км водопроводни и канализационни тръби. Над 62 хиляди еквивалент жители ще бъдат директните бенефициенти по проекта.
Проектът ще бъде реализиран в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 58111-СО58-249. Общата му стойност възлиза на 43 898 636 лв., като 34 848 493 лв. ще бъдат отпуснати от Кохезионния фонд. Предвидените лотове в рамките на проекта са три: „ул. „Магистрална”- „Качица” – Южен пътен възел”, „Централна част”, „Старо военно училище”.

Facebook коментари