fbpx Винопроизводителите ще имат нов закон | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Винопроизводителите ще имат нов закон

Винопроизводителите ще имат нов закон

На среща на винопроизводители бе коментиран новия Закон за виното и спиртните напитки. Целта на новия законопроект е да се въведат измененията на Европейското право след реформата в областта на сектор „Вино”, както и измененията, направени в областта на сектора, свързан със спиртните напитки. С новия законопроект се въвеждат нови категории лозаро-винарски продукти.

С цел да се облекчи прилагането на новия Закон за виното и спиртните напитки (ЗВСН), ще бъде изработен правилник за прилагането му, в който всеки член на ЗВСН ще бъде разгледан детайлно. За по-добро управление на лозаро-винарския потенциал се подържа лозарски регистър. Продължава забраната за ново засаждане на лозя освен в случаите на изкореняване и презасаждане и засаждане с права от националния резерв от права на засаждане. Продуктите от лозаро-винарския сектор следва да се произвеждат в съответствие с определени правила относно енологичните практики и ограничения, които да гарантират, че се отговаря на интересите, свързани с общественото здраве, и на очакванията на потребителите по отношение на качеството и производствените методи. С новия законопроект се въвеждат нови категории лозаро-винарски продукти. Това са вината със защитено наименование за произход (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ) и сортовите вина.

Етикетирането на вината трябва да се извършва, като се отчитат интересите на потребителите и производителите. По предложение на браншовите организации се засилват контролните функции на Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ). Предвидените санкции в административно наказателните разпоредби са съобразени изцяло с възможностите на производителите, за постигне на превенция, подобряване на събираемостта и защита на потребителите.