Вкусовете на Балканите се събират в София

От 6 до 9 ноември София се превръща в столица на вкусовете. Производители на традиционни храни от Балканите ще заявят ясно желанието си да съхранят кулинарното богатство на своите страни в рамките на разширяваща се Европа.

На 7 ноември в ИнтерЕкспо център ще се проведе конференция на тема: „Ще се срещнат ли потребителите и производителите?” Лектори от Европа и Балканите ще дискутират прилагането на европейското законодателство и отговорността на компетентните органи за стимулиране на развитието на дребното фермерство и производство на храни; възможностите за съхраняване на местната традиция в процеса на присъединяване към ЕС; какво биха спечелили потребителите, ако производителите на занаятчийски храни имат регламентиран достъп до пазара и как индустриализацията на производството на храни стимулира консумеризма и води до натрупване на огромни количества хранителни отпадъци. Ще бъдат представени и резултатите от проучването на уникалните храни на Балканите, проведено от Slow Food и неговите Балкански партньори през 2013 г.

Домакин на кръгла маса „Фермерските храни и ресторантския бизнес” ще бъде Серджо Валентини – собственик на ресторант Locanda delle tre chiavi in Isera , Трентино, който в продължение на повече от 15 години представя на своите гости местните храни и разказва историите на техните производители. Той ще сподели трудностите и добрите страни на такава философия, както и каква е личната отговорност на всеки кулинар за околната страна и местните общности. Заедно с готвачи, ресторантьори, блогъри, ученици и студенти ще бъдат обсъдени възможностите такъв подход да се приложи и в България.

Събитията се организират в рамките на проект „От Европа за Европа: репортажи, обучения и събития, свързани с разширяването на ЕС към Балканите и Турция”, изпълняван от Osservatorio Balcani e Caucaso с финансовата подкрепа на ЕК и Автономна провинция Трентино.

Моля коментирайте