fbpx Водещи международни компании обучават училищни директори на мениджърски умения | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Водещи международни компании обучават училищни директори на мениджърски умения

24 училищни директори от София и София област бяха обучени от големи международни компании как да управляват екипите си. Първото издание на „Мениджърска академия за училищни директори“ беше организирано от сдружение „Образование България 2030“ и Българския форум на бизнес лидерите.

Академията се проведе в края на август с партньорството и домакинството на две от най-големите международни фирми в България – Хюлет Пакард Ентърпрайз и Кока-Кола ХБК България. Професионалисти на мениджърски позиции от двете компании споделиха опит и добри практики с директорите. Комуникация в екипа, управление на времето и задачите и разрешаване на конфликти бяха само част от темите, през които преминаха участниците.

Това е един от първите опити в България, в които експерти от бизнеса обучават училищни директори как да управляват екипите си. Целта е да се разбере дали практиката бизнесът да обучава училищни директори е успешна, за да бъде предложена като мярка, която държавата или бизнеса биха могли да подкрепят по-мащабно в бъдеще.

Академията ще продължи и в следващите месеци с последващи срещи между директорите и бизнеса. Тяхната цел е да се подпомогнат директорите да приложат добрите практики в училище и да се оцени дали инструментите, които бизнесът използва, са полезни и за директорите в дългосрочен план.

„Мениджърска академия за училищни директори“ се финансира от Българския форум на бизнес лидерите и е под патронажа на Министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.