fbpx Водещи софтуерни инженери споделят опит при разработване на Интернет на нещата | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Водещи софтуерни инженери споделят опит при разработване на Интернет на нещата

Водещи софтуерни инженери и разработчици на решения и проекти в областта на Интернет на нещата (IoT) ще споделят практически опит в специа-лизиран семинар по време на IoT Adventure Forum 2018 (https://iotadventureforum.com), който ще се проведе на 15 май в хотел “Новотел София”. Веселин Арнаудов, директор “Развитие на иновациите” във VMware, Иван Драгоев, управител на ИндигоВърдж и Христо Лалев, софтуерен инженер и съосновател на българската IOTA общност ще фокусират вниманието на аудиторията върху основните процеси и етапи на разработване на решения в областта на Интернет на нещата.

Какви са трудностите при големите проекти в областта на Интернет на нещата, как рисковете невинаги проличават по време на пилотния етап и какви са проблемите, свързани с управлението и сигурността ще разкаже директорът “Развитие на иновациите” във VMware Веселин Арнаудов. Арнаудов отговаря за изследователската дейност и иновативните идеи в българския офис на ком-панията - лидер в облачните технологии.

Практически опит в изграждането на индустриални IoT решения ще спо-дели Иван Драгоев, съосновател и управител на ИТ компанията ИндигоВърдж. Акцентът на неговата презентация ще падне върху архитектурата, технологии-те и процесите, които неговият екип използва при проекти в областта на управ-ление на уличното LED осветление, системите за енергиен мониторинг, систе-мите за управление на устройства и приложението им в индустриалната авто-матизация, включително:

- Технологиите за връзка: 2G/3G/4G, LoraWAN, NB, IQRF.
- Microservices архитектурата.
- ThingWorx, Azure, AWS, MindSphere и другите доставчици. Кое и кога се използва и защо?
- Облачните, on-premises и хибридните внедрявания.

Възможностите за приложение на ЙОТА (IOTA) и Тангъл (Tangle) техно-логиите ще бъде във фокуса на презентацията на софтуерния инженер Христо Лалев, участвал в редица проекти за автомобилния сектор и Интернет на не-щата. Технологията Тангъл дава възможност за комуникация между множество устройства, което я прави изключително подходяща за приложение в IoT обла-стта. За обработката на заявките при IoT е необходим централен сървър, който трябва да е сигурен и да е винаги онлайн. Това изисква голяма инвестиция в съпътстваща инфраструктура, което води до оскъпяване на крайните устройст-ва. Според експертите, Тангъл технологията може да промени това. Допълни-телен плюс е и че технологията има собствена криптовалута ЙОТА, коята може да се използва за осъществяване на плащанията.

Регистрацията за форума се извършва на сайта на IoT Adventure Forum 2018 https://iotadventureforum.com, като до 4 май включително желаещите да се регистрират могат да се възползват от специалната промоция “Купи 1, вземи 2”, при която при закупуването на един билет получават един безплатен. Кодът за отстъпка, който трябва да се посочи при регистрация е: IoTadventure_Promo.