fbpx Gastrade прие окончателното инвестиционно решение за изграждане на LNG терминала в Александруполис | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Gastrade прие окончателното инвестиционно решение за изграждане на LNG терминала в Александруполис

Окончателното инвестиционно решение (ОИР) за изграждането на независимата система за природен газ (INGS) Александруполис беше взето вчера от акционерите на Gastrade SA. Това е последният и най-важен етап преди стартиране на  фазата на изграждане на проекта.

Общото събрание на акционерите единодушно прие, че всички изисквания за реализацията на проекта са осигурени и проектът се изпълнява по график.

Изграждането и експлоатацията на терминала за втечнен природен газ (LNG) при Александруполис ще допринесе за енергийната сигурност, ликвидността и диверсификацията на страната и целия регион на Югоизточна Европа, засилвайки стратегическата роля на Гърция и предлагайки алтернативни източници и маршрути за доставка на природен газ в района.

Плаващото съоръжение за съхранение и регазификация на втечнен природен газ (FSRU) ще се свързва с националната газопреносна система на Гърция посредством газопровод с дължина 28 км. По този начин регазифицираният LNG ще може да достига до пазарите на Гърция и България и по-широкия регион на Румъния, Сърбия и Северна Македония, Молдова и Украйна.

Очаква се терминалът да заработи до края на 2023 г., като договореният капацитет за регазификация вече достига до 50% от техническия му капацитет от общо 5,5 млрд. куб. м. на година. Финалното инвестиционно решение за терминала при Александруполис е включено и финансирано от гръцката Оперативна програма „Конкурентоспособност, предприемачество и иновации 2014-2020” (EPAnEK) с публични разходи в размер на 166,7 милиона евро.

Г-жа Елмина Копелузу, акционер, основател и председател на борда на директорите на Gastrade, заяви: „Окончателното инвестиционно решение отваря нова, важна глава в енергийната сигурност на страната и на Югоизточна Европа. Ние сме особено щастливи, че Gastrade инициира създаването на такъв ключов проект, който е приоритет за Европейския съюз. Независимата газова система Александруполис ще допринесе за сигурността на енергийните доставки, ще диверсифицира енергийните маршрути и ще допринесе за развитието на конкуренцията в полза на крайните потребители”.

Г-н Константинос Сифнайос, вицепрезидент и управляващ директор на Gastrade, подчерта: „Един стратегически проект за региона вече достига етап на реализация. Ние наистина се гордеем с това постижение и сме уверени, че човешкият ресурс на Gastrade, съчетан с ноу-хау и подкрепата на акционерите, ще превърне визията за нова входна точка за енергия на територията на Гърция в реалност“.

Представителят на Gaslog Cyprus Investments Ltd г-н Паоло Енойзи, заяви: „GasLog инвестира и подкрепя работата по проекта от самото начало и ние сме особено щастливи от постигането на днешния резултат. Работата ни по този проект има голямо значение за нас, тъй като GasLog не само участва в състава на акционерите на Gastrade, но също така, след успешното приключване на съответната процедура, GasLog ще преобразува на един от корабите на своя флот в плаващо съоръжение за съхранение и регазификация на втечнен природен газ, което впоследствие ще бъде прехвърлено на Gastrade - в края на 2023 г. Освен това, GasLog ще поеме експлоатацията и поддръжката на съоръжението, осигурявайки чрез своя опит предоставянето на високо ниво на услуги за потребителите на станцията. Тази плуралистична роля на нашата компания в проекта ни мотивира изключително силно и с нетърпение очакваме да осигурим нов, съвременен портал за внос на LNG в Гърция и за Югоизточна Европа”.

 „Настоящата енергийна криза подчертава стратегическото значение на инвестицията и реализацията на терминала при Александруполис не само за Гърция, но и за Европа като цяло. Създава се нова врата за енергийни доставки, което ще подобри сериозно мястото на страната ни в енергийната карта на Югоизточна Европа“, коментираха председателят на DEPA Commercial SA г-н Йоанис Пападопулос и главният изпълнителен директор г-н Константинос Ксифарас,

Изпълнителният директор на българския газопреносен оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД г-н Владимир Малинов също подчерта значимостта на решението. „Единодушното вземане на окончателно инвестиционно решение от страна на всички акционери е ключов момент за пристъпване към същинското изграждане на терминала за втечнен природен газ в Александруполис, Гърция. Участието на българската държава чрез „Булгартрансгаз“ ЕАД като акционер в проекта ще допринесе за укрепване на пазара на природен газ в региона на Югоизточна Европа. Достъпът до алтернативни доставки на природен газ, включително от САЩ, Египет, Катар и други, за България и съседните страни, ще гарантира конкурентни цени на пазара на природен газ. Нарастващата ликвидност чрез достъпа до втечнен природен газ ще ускори процеса по декарбонизация в България“.