fbpx Войната за таланти избухва отново | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Войната за таланти избухва отново

Според редовното глобално проучване на международното дружество за набиране на персонал, Антал Интернешънъл за тенденциите при наемане и уволняване на работещи на мениджърски позиции, ситуацията на пазара за специалисти и мениджъри в България е стабилна, като има условията за подобрение през следващото тримесечие.
44% от организациите в България са заявили, че набирането на кадри има незначителен спад спрямо лятото. Тази цифра обаче се очаква да нарасне отново, защото повече от половината от компаниите планират да наемат кадри през следващите три месеца. Също така фирмите, които отдават под наем специалисти очакват положителни резулати.
Наеманите нива в останалата част на Източна Европа и Евразия са смесени, като най-голям брой предприятия с набиране на работещи има в Израел (79%), Словакия (76%) и Русия (75%). Унгария, която има икономически проблеми, продължава да има най-ниското ниво в региона. Едва 27% от фирмите търсят нови мениджъри или специалисти. В световен мащаб най-високо равнище на наемане е отчетено в Тайланд, където 86% от организациите са наели нови служители. Според изпълнителният директор на Антал, Тони Гудуи „Войната за таланти, които трябваше да се стопи до малко повече от незначителна престрелка, вече е избухнала отново. "