fbpx Все още няма ясна оценка за рекламната възвръщаемост | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Все още няма ясна оценка за рекламната възвръщаемост

Все още няма ясна оценка за рекламната възвръщаемост

Представители на рекламодатели, комуникационни агенции, агенции за измервания на медиините публики, агенции за маркетингови проучвания, медии и други партньори обсъдиха начините и конкретните мерки за повишаване на инвестициите в реклама.

Конференцията „Градивната сила на рекламната дейност“ беше организирана от Българската асоциация на рекламодателите (БАР) и е първото голямо събитие от едноименния проект, който обединява основни партньори в рекламно-комуникационния сектор: Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА), Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори (АБРО), Българската асоциация на професионалистите в маркетингови проучвания и проучвания на мнения (BAMOR), агенции и медии, за действия за подобряване на средата за рекламна дейност и доверието на инвеститорите в нея.  Темата на конференцията „Какво да направим, за да повишим възвръщаемостта на инвестициите в реклама?“ беше определена въз основа на проучване на мненията на големи рекламодатели, комуникационни агенции и медии, проведено от представители на BAMOR през ноември и декември 2012г.

В него 57% от отговорилите 35 представители на рекламодатели,  и  55% от отговорилите 22 представители на комуникационни агенции и медии посочиха „липсата на ясна оценка за рекламната ефективност и връщането на инвестициите“ като важна бариера пред инвестициите в реклама.   На конференцията бяха представени гледните точки на различни страни в рекламно-комуникационния сектор за конкретни действия за подобряване възвръщаемостта на инвестициите в реклама.

Facebook коментари