fbpx Втори сме в Европа по привлекателност за аутсорсинг дейности | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Втори сме в Европа по привлекателност за аутсорсинг дейности

Страната ни се нарежда на второ място в Европа и на пето в света в класацията на най-привлекателните аутсортинг дестинации. Друг индекс, който оценява доколко атрактивна е дадена държава като потенциална дестинация за изнасяне на дейности, е от последното изследване на The A.T. Kearney Global Services Location Index™, където България заема 17-о място. Това каза заместник-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитров по време на в третата годишна кръгла маса „Сътрудничеството между ИКТ бизнеса и държавата за успешен ИКТ износ”.

ИТ секторът в България е една от малкото индустрии, останали почти незасегнати от икономическата криза. Той е единственият сектор, в който няма безработица и наличната квалифицирана работна сила веднага се поема от бизнеса. Той осигурява работа на близо 40 хил. души и има значителен потенциал за генериране на заетост, иновации и експортно ориентиран растеж. Показателен е фактът, че българският износ на информационни и комуникационни технологии бележи ръст за поредна година, като очакванията за 2014 година са за около 20 % ръст в целия сектор "Телекомуникации, софтуер и аутсортинг" на бизнес-процеси.

Заедно със съществуващия бизнес инкубатор и акселератор за фирми в сектора се работи по създаване на финансови, инвестиционни фондове, които да работят със стартиращи нови предприятия. Това, което в момента липса на сектора, е достъп до финансиране. Затова и правителство за пръв път е разработило чрез Българската банка за развитие инструменти за предекспортно и следекспортно финансиране. Заедно с Българската агенция за експортно застраховане и ББР може да се разработи специфичен финансов инструмент, който да огговаря на нуждите на ИКТ сектора.