fbpx Възможности за сътрудничество между малкия и среден бизнес и между стартъп общностите на Германия и България | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Възможности за сътрудничество между малкия и среден бизнес и между стартъп общностите на Германия и България

 

Служебният министър на икономиката Седларски се срещна с Уве Бекмайер, парламентарен държавен секретар във Федералното министерство на икономиката и енергетиката за да обсъдят приоритетите на икономическото сътрудничество между България и Германия с фокус върху по-нататъшното развитие на германските инвестиции в България в секторите автомобилна промишленост, машиностроене и високи технологии. Специален акцент в разговора беше сътрудничеството между страните в развитието на актуалната тема - дигитализация на производствата чрез симбиоза между наука, производствени процеси и високи технологии – тенденция налагана с цел по-бързото навлизане на  Индустрия 4.0 в България. В резултат на срещата беше решено да започне подготовка на международна среща в София, на която да бъдат обсъдени предизвикателствата на Четвъртата индустриална революция и използването на предимствата, които тя предлага. Беше обсъдено и предстоящото българско председателство на ЕС през 2018 г. и възможностите за споделяне на опит и подкрепа от страна на ФРГ по ключови теми в тази област, които могат да бъдат решени с активното участие на Министерство на икономиката в рамките на председателството.

След разговора с държавния секретар Бекмайер министър Седларски  проведе срещи с г-н Флориан Ньол, председател на борда на Асоциацията на германските стартъпи и с представители на Федералната асоциация на малкия и среден бизнес.

По предложение на министър Седларски беше  постигнато съгласие да се предприемат стъпки по подписване на Меморандум за сътрудничество между представители на стартъп екосистемите в България и Германия като първа подобна инициатива за активизиране на партньорствата. Асоциацията и членовете й са поканени и ще участват на международната конференция WebIt Festival 2017, която предстои да бъде проведена през м. април 2017 в София Тех Парк.

Пред министър Седларски представителите на Федералната асоциация на малкия и среден бизнес /Bundesverband  mittlestandishe  Wirtshaft/ изтъкнаха, че тяхната организация е най-голямата доброволна асоциация на ФРГ, обединяваща малкия и среден бизнес в Германия с над 50 хиляди малки и средни предприятия и със свои задгранични представителства в над 27 страни по света. От страна на асоциацията беше декларирано желание за откриване на тяхно представителство в България, за което получиха подкрепа. По предложение на министър Седларски ще бъде организирана бизнес делегация в България с представители  на асоциацията с цел проучване на инвестиционните и конкретни бизнес възможности за сътрудничество с Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия /ИАНМСП/. Министър Седларски изтъкна, че подкрепата за малкия и среден бизнес е един от най-важните приоритети на българското правителство и опитът на Германия, в която малките и средни предприятия представляват 99,6% от нейната икономика, за нас е много важен.

Присъстващите приветства и д-р Гернот Ерлер - председател на Германо-българския форум, който изрази задоволството си от дългогодишното присъствие на германския бизнес в България, в резултат на което в момента 5000 германски фирми са стъпили и работят у нас, и цитира изследване, според което в България се поддържа 65% ниво на симпатия спрямо Германия. Гернот Ерлер препоръча да положим повече усилия за задържане на талантливите млади хора в страната ни, тъй като в момента България е на 142-ро място от 144 страни според последното международно изследване на талантите, а това би могло да се превърне в сериозен проблем пред амбицията за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. Председателят на Германо-българския форум предложи подкрепата на своята страна и на организацията си при  решаването на тези проблеми.