Започва родният добив на природен газ

Днес бе даден символичен старт на местния добив на природен газ от находищата „Калиакра” и „Каварна”. Концесионер на двете площи е компанията „Мелроуз рисорсиз”.
Началото на местния добив ще е около 400 млн. куб. метра и ще покрива около 15% от потреблението в страната през следващите няколко години. Това ни позволява да понижаваме цената на газа за потребителите, уточни министърът на икономиката и уточни, че ако газът и договорките с „Газпром” от лятото не бяха факт, от 1-ви октомври т.г. цената на синьото гориво е щяла да бъде с 13% по-висока, а сега е с 1 на сто по-ниска.
Двете нови газови находища „Калиакра” и „Каварна” са с общ капацитет от около 2.5 млрд куб. метра природен газ. Намират се съответно на 8.5 и 14.4 км от добивната платформа „Галата”. Сондажите са свързани с нея чрез морски газопроводи, след което газът се транспортира по изградената инфраструктура и стига до националната газопреносна система близо до гр. Провадия.
Концесионните договори за двете площи бяха сключени на 1 ноември 2010 г. между МИЕТ и „Мелроуз рисорсиз”. Те предвиждат от находище „Каварна” да се добиват годишно минимум по 145 млн. куб. метра природен газ, а от „Калиакра” – минимум по 255 млн. куб. метра. За находище „Каварна” концесията е за 10 години, а за „Калиакра” – за 7. Според предварителните разчети държавата ще получи около 80 млн. долара концесионно възнаграждение от експлоатацията на двете находища.