fbpx Започват масирани проверки на производителите и търговците на хранителни добавки | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Започват масирани проверки на производителите и търговците на хранителни добавки

Започват масирани проверки на производителите и търговците на хранителни добавки

Българска агенция по безопасност на храните стартира масирани проверки в производствени предприятия и обекти за търговия на едро и дребно с хранителни добавки.

Нарастващите проблеми и необходимостта на потребителите от гарантиране на техните интереси и най-вече – на здравето им, наложиха предприемането на спешни и решителни мерки в тяхна защита. МЗХ и БАБХ предприемат мерки по отношение на хранителните добавки, с цел стриктно прилагане на нашето законодателство и в съответствие с наложилата се в Европейския съюз практика.

За разрешаването на тези проблеми БАБХ стартира от 30 януари извършването на засилени проверки на производителите, доставчиците и търговците на хранителни добавки. Проверките ще обхванат съответствието на регистрираните обекти със законовите изисквания по отношение на: съответствие на сграден фонд и оборудване, въведени системи за самоконтрол, технологична документация, състав, и най-вече – етикетирането, с оглед избягване приписването на хранителните добавки на свойства да предпазват, лекуват и излекуват от болести при човека.

"Хранителни добавки" са храни, предназначени да допълнят нормалната диета и които представляват концентрирани източници на витамини и минерали или други вещества с хранителен или физиологичен ефект, използвани самостоятелно или в комбинация, които се пускат на пазара в дозирани форми, като капсули, таблетки, хапчета и други подобни, на прах, ампули с течност и други подобни течни или прахообразни форми, предназначени да бъдат приемани в предварително дозирани малки количества.

„Хранителните добавки“ само и единствено допълват всекидневното меню, като не заместват пълноценната храна на човека. Те се продават само в обекти, регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните, както и в аптеки и дрогерии.

Най-често срещани нарушения:
• При етикетирането, представянето и рекламата на хранителните добавки им се приписват или внушават свойства да предпазват, лекуват или излекуват болести, както и да насочват към такива свойства, свързани със здравето
- "здравна претенция" означава претенция, която заявява, създава впечатление или внушава, че съществува връзка между дадена категория храна, отделна храна или една от нейните съставки и здравето.
- "претенция за намаляване риска от развитие на определено заболяване" означава здравна претенция, която заявява, създава впечатление или внушава, че консумацията на дадена категория храни, отделна храна или някои от съставките, значително намалява определен рисков фактор за развитие на заболяване при хората.
Към хранителни добавки тези две претенции не могат да бъдат предявени, те могат да бъдат предявени само към диетични храни за специални медицински цели, след предоставяне от съответния оператор на доказателства за това.
- Честосе рекламират хранителни добавки, като им се приписва „здравна претенция“, или "претенция за намаляване риска от развитие на определено заболяване", с което хората са подведени, че една храна ще окаже положителен ефект върху здравето им.
- Наименованието на хранителната добавка е изписано само на латиница
- Върху етикета на продукта не е изписано, че е „хранителна добавка“
- Върху етикета на продукта са записани хранителните вещества или субстанции с хранителен или физиологичен ефект, без да са обявени техните количества или ако са обявени, количества не са тези, които трябва да се съдържат в препоръчаната доза продукт за дневен прием

- На етикета за производител на хранителни добавки, произведени на територията на Р България, е записана фирма, която няма регистриран обект за производство