fbpx бизнес лидери | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

бизнес лидери

Българските бизнес лидери са предпазливо оптимистични за икономически растеж през годината. 58% от тях прогнозират, че глобалният икономически растеж ще се подобри през следващите 12 месеца спрямо 76% на глобално ниво.
Компаниите, които припознават като основни приоритети технологиите и устойчивите бизнес практики, ще се превърнат в лидери на пазара в краткосрочен план. Следвайки този подход, вероятността за успешното им представяне е до 2,5 пъти по-голяма, в сравнение с техни конкуренти в същия бизнес сектор.
Близо 30% от бизнес лидерите смятат, че световният икономически растеж ще намалее през следващите 12 месеца. Това е рекордно песимистичен резултат − почти 6 пъти по-висок от миналогодишните 5%.
Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) съвместно с Турската конфедерация на предприемачите и индустриалците (ТУСКОН) проведе бизнес конференция и двустранни срещи в Истанбул на 17 октомври 2014 г.
Девет нови компании бяха официално посрещнати в общността на Българския форум на бизнес лидерите – първата бизнес асоциация в страната с фокус върху ценностите на бизнес етиката и корпоративната социална отговорност.
Общото събрание на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) избра новия си председател, който е Ираван Хира, генерален директор на Хюлет-Пакард България. „Каузата на БФБЛ е моя лична кауза.
18 000 лв. бяха събрани по време на Големия благотворителен бал на Български форум на бизнес лидерите, който се състоя на 23 януари в хотел „Шератон”.
Георги Руйчев е новият изпълнителен директор на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ). Той е и един от учредителите на форума преди 13 години.