fbpx интеренет | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Използваният по-широк набор от „умни“ устройства за достъп до интернет и повишаващото се доверие в онлайн магазините са основните фактори за ръста на покупки в мрежата.
Вече пет години по ред Майкрософт полага усилия в посока повишаване на информираността на децата и младежите за опасностите в Интернет. От другата страна са родителите. След проведено европейско проучване резултатите дават повод за сериозни размисли и още по-сериозни действия.
Безспорно в наши дни интернет е не само новата арена на съревнованието между отделните бизнес единици, но и най-могъщият им съюзник. Съвсем естествено компаниите инвестират все повече средства за изграждане и развитие на присъствието си онлайн. В условията на новата бизнес среда и на потребители от ново поколение се зароди и интернет базираната комуникация компания - потребител - комуникация от качествено нов вид - двупосочна, активна, непрекъсната и високоефективна.
В последните няколко години, с развитието на интернет технологиите, все по-голяма популярност придобива възможността за провеждане на евтини (или безплатни) телефонни разговори през интернет. Въпросът става все по-актуален с развитието и глобализацията на бизнеса и независимо от ребалансирането на тарифите на телекомуникационните оператори, разходите за комуникация си остават съществено перо от бюджета на всяка фирма.
  "ЛАЙФ КОНСУЛТ" предлага цялостни WEB-решения за малки и средни предприятия, включващи пълната гама услуги от планиране и проектиране на сайта до изграждане, хостване и поддръжката му. http://lifeconsult.info?tb - Бизнесът