fbpx Интернет крие и опасности | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Интернет крие и опасности

Интернет крие и опасности

Вече пет години по ред Майкрософт полага усилия в посока повишаване на информираността на децата и младежите за опасностите в Интернет. От другата страна са родителите. След проведено европейско проучване резултатите дават повод за сериозни размисли и още по-сериозни действия. „Ще продължим да доразвиваме кампанията за безопасен Интернет и да ангажираме по нов и интересен начин младите потребители. Освен отговорността ни като компания, ние имаме отговорност и като родители. Убеден съм, че взаимното доверие между родители и деца се гради на основата на постоянното и открито общуване по всички теми”, споделя Георги Ранделов, изпълнителен директор на Майкрософт България.

Резултати от проучване сред децата

75% от тийнейджърите в Европа са получавали съобщение в интернет от непознат (за сравнение, според подобно проучване на Майкрософт, проведено през 2010 г., на същия въпрос положително отговарят 63%);

37% от децата са отговаряли на съобщения от непознати в интернет от чисто любопитство (през 2010 г. 46% от децата са отговаряли на онлайн съобщения от непознати);

10% от тийнейджърите, които са получавали съобщения от непознати в интернет, са били изплашени от съобщението, а 11% - притеснени;

18% от тийнейджърите казват, че в интернет не се притесняват да споделят тайни, които не биха казали извън онлайн среда;

23% от тийнейджърите нямат нищо против да станат приятели с възрастни в интернет, което е нещо, което не биха направили извън онлайн среда;

67% от тийнейджърите заявяват, че се е случвало да изтрият линковете от сайтове, които посещават, за да ги прикрият от родителите си;

17% от тийдейджърите казват, че винаги изтриват линковете след като приключат работата си в интернет;

39% от тийнейджърите влизат в интернет сайтове и играят игри, за които не биха получили одобрение от родителите си;

44% от тийнейджърите са излъгали поне веднъж относно възрастта си докато говорят с непознат в интернет;

15% от тийнейджърите разрешават на всички интернет потребители да разглеждат личната им информация и снимки, качени на профилите им в софиалните мрежи;

85% от тях разрешават пълен достъп до профилите си само на приятели и роднини;

15% от тийнейджърите умишлено са отправяли заплахи и обиди в социалните мрежи.

Резултати от проучване сред родители

69% от родителите предприемат действия за предотвратяване на достъпа на децата си до сайтове със съдържание за възрастни;

Повече от една трета (36%) признават, че не следят действията на децата си в интернет и не следят каква информация споделят там;

87% от родителите са разговаряли с децата си относно потенциалните онлайн опасности, което е по-висок процент от родителите, които са разговаряли с децата си на сексуална тематика - 74%;

Според 91% от родителите, провеждането на разговор с децата им относно тяхната онлайн безопасност е еднакво важно или по-важно от провеждане на разговор на сексуална тематика;

65% от родителите са сигурни, че децата им предприемат нужните предпазни мерки с оглед информацията, която споделят онлайн;

26% от родителите не предприемат действия с оглед ограничаване или контролиране на потреблението на интернет на децата си у дома;

44% от родителите не знаят дали децата им използват опциите за ограничаване на видимостта на информацията, която споделят в профилите си в социалните мрежи;

50% от родителите заявяват, че информираността им относно интернет е ниска.

Facebook коментари