fbpx Как да накарате интернет да работи за ВАШИЯ бизнес? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Как да накарате интернет да работи за ВАШИЯ бизнес?

Безспорно в наши дни интернет е не само новата арена на съревнованието между отделните бизнес единици, но и най-могъщият им съюзник. Съвсем естествено компаниите инвестират все повече средства за изграждане и развитие на присъствието си онлайн. В условията на новата бизнес среда и на потребители от ново поколение се зароди и интернет базираната комуникация компания -
потребител - комуникация от качествено нов вид - двупосочна, активна, непрекъсната и високоефективна.

Онлайн комуникация компания- потребител
Това понятие включва изграждане и развитие на позициите на съответната компания в интернет и съпътстващата го двупосочна онлайн комуникация с потребителите.
Различните форми и похвати на онлайн комуникацията имат няколко общи отличителни черти, които правят интернет средата уникална и привлекателна за модерния бизнес: таргетиране към определена аудитория, интерактивност, измеримост, гъвкавост и динамичност и не на последно място приемлива цена и висока възвръщаемост
на инвестициите.
Ключът към оптимизация на бизнеса чрез ефективна онлайн комуникация е в правилния подбор и приложение на конкретните дейности в зависимост от поставените бизнес цели. Световните тенденции, които вече навлизат и в България, са насочени към използването на все по-нетрадиционни, но и все по-обвързващи с потребителя методи на онлайн комуникация. Създаването и поддръжката на уеб сайт са само първите стъпки сред разнообразието от уеб-базирани дейности. Ето някои от най-важните и актуалните сред тях.

Оптимизация на уеб сайт за търсещите машини (SEO)
Имате съвършен и скъпоструващ уеб сайт, но в резултатите от търсенето на Google, той се появява някъде след 30-та позиция, т.е. 3-4 страница? Позиционирането на корпоративния уеб сайт за търсещите машини с цел по-лесното му откриване от потребителите е от първостепенно значение за оптимизирането на онлайн присъствието на всеки един бизнес. То е свързано с провеждането на дейности като създаване на ключови думи и текстовете в сайта, мониторинг и анализ на позициите на сайта в Google, непрекъснати и постоянни промени в ключовите думи и съдържанието, на базата на анализа на потребителското поведение онлайн. Или с други думи - запазена територия за специално обучени специалисти.
SEO е дългосрочна инвестиция с изключително висока възвръщаемост. Правилната оптимизация се прави еднократно, а поддръжката включва само периодични настройки, което я прави най-добрия ценово ефективен интернет маркетинг похват за реклама на търговска марка онлайн.

Усъвършенстване на ползваемостта
Сред дейностите, свързани с оптимизирането на онлайн присъствието, е и непрекъснатото и постоянно усъвършенстване на ползваемостта на вашия уеб сайт. Ако при проектиране на сайта са спазени поне основните принципи за ползваемост (достъп до информация с минимум кликвания, отделяне на съдържанието от елементите за управление, висока скорост, добра четимост на текста, текстови алтернативи на изображенията и др.), информацията на него се намира лесно и навигацията е удобна. Всичко това е предпоставка посетителят да се връща на сайта отново и отново. Иначе казано, това е начин фирмата да запази и увеличи посещенията на своя сайт, да повиши конкурентоспособността си, а оттам и продажбите на своите услуги и/или продукти.

Периодично обновяване на съдържанието и визията на уеб сайта
За да може уеб сайтът да привлича и задържа вниманието на потребителя, както и да работи ефективно за постигане на целите, заложени при разработката му (представяне, промоция, увеличаване на продажбите и т.н.), е добре съдържанието и визията му да се обновяват на всеки 2-6 седмици.

Обновяването на визията не означава смяна на дизайна, но е добре да се добавят нови функционалности и визуални елементи

Що се отнася до обновяването на цялостната визия на сайта, добре е това да става регулярно, но не и прекалено често.
Уеб пространството се променя много динамично, както в технологично, така и във визуално отношение. Затова трябва да сте с нагласата, че сайтът ви трябва да се променя съобразно тенденциите във виртуална бизнес среда. Добра практика е да имате консултант, който да ви разяснява ситуацията в реално време.

Онлайн реклама с интерактивен криейтив или промоцията като забавление
Онлайн рекламата с уникален сценарий е царицата на виртуалното пространство. По неповторим начин рекламните кампании в интернет привличат и задържат вниманието на целевата аудитория към даден продукт или услуга. Основните видове криейтив са забавните игри, онлайн инструментите с персонализиране на съдържанието, интерактивните тестове (включително онлайн калкулатори и тийзъри), онлайн състезания и конкурси и други. Забавният и оригинален интерактивен криейтив води до по-трайно и емоционално осъзнаване на рекламното послание и задържане на вниманието върху бранда/продукта за по-дълго време, сравнено с другите медии.
Наред с всички останали свои преимущества онлайн рекламата позволява да се натрупват бази данни от целеви групи с имена, е-мейл адреси и други данни, а оттам и да се работи за повишаване на лоялността към марката/продукта с директни кампании и осъществяване на моментални продажби.

Създаване и участие в корпоративни блогове и социални мрежи
Корпоративният блог е сред водещите инструменти на ефективната онлайн комуникация. Блогът и неговото по-ефективно използване трябва да са сред задължителните елементи на маркетинговите стратегии на компаниите в България, които се стремят към оптимизиране на своите разходи за онлайн реклама. Създаването и поддържането на блог са много ефективен инструмент, който не изисква сериозни финансови инвестиции, а само време за обновяване на съдържанието. За сметка на това, блогът предоставя възможност чрез неформална двустранна комуникация да се изградят по-лични отношения с клиентите. Чрез блога може индиректно да се популяризира една търговска марка, както и да се получи бърза и в много случаи навременна обратна връзка с потребителите. Чрез неформалната комуникация може да се изградят персонални отношения с клиента и по този начин да се спечели неговото доверие.

Социалните мрежи са друг маркетингов инструмент, който става все по-важен за комуникацията с потребителите по света, а от скоро и в България

Със своите уникални възможности интернет промени маркетинга. Стъпка в правилната посока за всяка една компания в България е да го припознае като най-гъвкавия съвременен канал за комуникация. Онлайн присъствието и представянето на модерната компания чрез нейния уеб сайт или други комуникационни дейности определят изхода от участието й в битката за клиенти, осигуряват й водещи позиции сред конкурентите и реализация на по-големи печалби.