коефициент

11 Юни 2018

Да увеличим двойно печалбата


Всеки иска повече печалби. Разбира се, за това е нужно да увеличите продажбите. Да помислим колко сложно е да се увеличи броят на потенциални клиенти с 10-15%?Например, на сайта дневно имате 1000 посетители, а трябва да го направите 1100-1150? Или ако в магазина ви влизат 100 човека дневно,...
20 Февруари 2013

Финансовото министерство пласира емисия ДЦК от 800 млн. лева

Министерството на финансите пласира успешно шестмесечната емисия ДЦК в обем от 800 млн. лева. Въпреки високия за вътрешния пазар размер на предложеното количеството, постъпиха поръчки за над 1,15 млрд. лв. Коефициентът на покритие достигна 1,45. Положителен е и анализът на инвеститорската база,...
16 Януари 2013

Очакваният ръст в региона на ЦИЕ ще е с по-бавни темпове

Инвестициите на компаниите и активизиране на бизнеса са факторите, които ще донесат очаквания ръст на икономиката в страните от Централна и Източна Европа. С прогнозираните 2.6% средногодишен ръст на БВП на страните от Централна и Европа и 2.9% за Югоизточна Европа за следващите пет години (2013-...
03 Февруари 2012

11,4 % е безработицата в края на миналата година

Коефициентът на безработица четвъртото тримесечие на миналата година е бил 11.4% по данни от Националният статистически институт (НСИ). В сравнение със същия период на 2010 г. той се е увеличава с 0.2 %, докато спрямо третото тримесечие на 2011 г. увеличението му е с 1.2 %. Според...