пазар

Обратното броене е в ход - 1.01.2007 г. наближава. Предстои ни да станем отново "Европейци", с всички произтичащи от този статут ползи и предизвикателства. Какво означава това за бизнеса? Потенциалните пазари за нас ще се разширят многократно. Малкото действащи днес препятствия ще изчезнат напълно. Продажбата на стоки и услуги в която и да било европейска страна няма да се счита за износ, ще отпаднат и всички формалности пред вноса от Европа.
Радослав Радев е роден през 1968 г. в Стара Загора. През 1994 г. получава магистърска степен по право в СУ "Св. Климент Охридски". Три години по-късно завършва факултет "право и политология" към Университета по право, икономика и наука в Марсилия, Франция, както и Университета за вино - Suze-la-Rousse, също във Франция.
"Аз съм създал тази фирма и знам много добре какво искам и как да го постигна и служителите ми го знаят, нали тук работят. Клиентите и контрагентите се интересуват само от цени, не от мисии." По този начин ми отговори един предприемач, когато го попитах какви са визията, мисията и целите на фирмата, която е създал и управлява и дали неговите служители, клиенти и контрагенти ги знаят и подкрепят. Но дали наистина е така?