fbpx За “умния” бизнес ще има спад, но и шанс да завоюва нови пазари | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

За “умния” бизнес ще има спад, но и шанс да завоюва нови пазари

Вече всички са залети от информация за кризата. Но независимо дали са я усетили пряко или не, започват да повтарят твърденията, които чуват по медиите. Налице е интересен феномен -
хората са склонни да се държат по определен начин, само защото това се очаква от тях. Това е “Законът за самосбъдващото се пророчество” на Робърт Мъртън, според което “Ако хората дефинират социални ситуации като реални, те стават реални в своите последствия.”

А дали негативните ефекти на кризата се преекспонират в обществото и какви са нагласите на пазара?

След първото тримесечие на годината търговците превантивно свалиха цените, защото усетиха, че потребителите ще станат ценово по-чувствителни, а конкуренцията - по-голяма. В някои сектори обаче дори понижените цени не са особен стимул за потребителите. В този смисъл намаля търсенето на услуги, които са били с инвестиционно значение или непряко свързани с ежедневните дейности на фирмите. Това може да са и всякакви консултантски услуги, инвестиции в нововъведения, обучения и т.н. От друга страна, консултантските компании за проекти по европейски програми например споделят, че при тях ситуацията е доста стабилна. Това се дължи на факта, че именно сега се повишава търсенето на алтернативни източници
за финансиране.
Сред наскоро формиралата се средна класа у нас се наблюдава все още сравнително активно потребление. Тази група хора последни ще свият търсенето си или ще се преориентират към по-евтини заместители. Те бяха първите носители на консуматорското поведение в България. Като брой обаче те са твърде малко, за да разчита пазарът на тях.
Факт е, че нуждите на клиентите не могат да изчезнат, но има понижение в търсенето на определени стоки и услуги. Общо взето потребителите избират по-евтиния заместител. Така че фирмите, предлагащи различни алтернативни решения в този момент, са по-интересни

Кризата в България идва с няколко месеца закъснение. Според икономистите пикът й ще ни се отрази след второто тримесечие на тази година. Свиването на потреблението е верижен процес. Инфлацията намалява и клони към дефлация - фирмите намаляват цените си в опита да стимулират търсене. Това обаче понижава печалбата за тях, съответно страдат и служителите. А оттук процесът започва отначало, тъй като по-ниските доходи още повече свиват потреблението.
Безспорно губещи са много хората, които ще останат без работа - предимно от секторите на металургията, машиностроенето, някои производства или строителството.

Губещи са бизнесите, които живеят изцяло на кредити, които така или иначе не могат да върнат. Кризата само ще съкрати времето на тяхната агония

В този смисъл можем да кажем, че ще пострадат тези, които са си направили грешно сметките. Познаваме случаи на големи инвестиции, без някой да си беше направил труда да попита потребителя какво иска, какво очаква, има ли намерение да купува и какво. За “умния” бизнес ще има намаление на приходите, но и възможност да се завземе пазарен дял. Губещи са всички, които няма да използват този момент, за да повишат добавената стойност към своите продукти и услуги и да се отличат на пазара. Защото кризата е много силен оздравителен стимул. Тя трябва да бъде мотив за всички да подобрят обслужването си, да положат повече усилия за удовлетворението на клиентите си. А това в крайна сметка ще повиши качеството на услугите, ще научи клиентите да изискват повече и ще бъде мотив да ставаме все по-конкурентоспособни.
От спада в потреблението най-засегнати ще са секторите на имотите, строителството и автомобилите. Голям процент от тези компании не са правили пазарни анализи и сега са неподготвени за този шок. От пазарна гледна точка потребителите ще се откажат от някои стоки за дълготрайна употреба. Кризата ще се отрази и върху всички развлекателни бизнеси.

ИМА три групи стоки и услуги, които крайните потребители смятат да отложат във времето: стоки с дълготрайна употреба, такива, свързани със строителство и ремонт и с развлечение и туризъм

Трябва да отбележим, че при туризма негативната тенденция се дължи и на други фактори. Нашите проучвания показват колко голямо значение имат обслужването, инфраструктурата, транспорта, състоянието на околната среда, изобщо всички компоненти на преживяването “почивка”.
Рекламната индустрия също е засегната, естествено телевизиите най-много, защото са и най-скъпи. Следващите пострадали са пресата и аутдор рекламата. Може би Интернет рекламата ще се задържи на повърхността с най-голям успех, тъй като е по-евтин инструмент. Интернет като медия може да осигури повече експертни мнения и възможност за обсъждане с други клиенти и колеги. Трябва да се има предвид, че не повече от 50% от възрастното поколение на България ползва Интернет. При фирмите не е така - там делът е над 80 на сто.
Някои наши клиенти казват, че са намалили рекламните си бюджети, но не и тези за изследвания. Ние наблюдаваме вече много компании, които разбраха ползата от обратната връзка с консуматора, особено сега, когато търсят нови възможности.

Клиентите от сектора на бързооборотните стоки намалиха цените, без да чакат да падне потреблението. Но бързообортният сектор ще е най-малко засегнат, защото това са стоки от първа необходимост и при тях еластичността е най-малка

Докато покупката на телевизор или цифров фотоапарат са планирани и експертни покупки, които изискват повече проучване.
Що се отнася до луксозните стоки трябва да се спомене, че някои поддържат много стабилно потребление. Защото богатите хора са богати и в криза, и в подем, а сега е добър момент да си купят къща в Англия например.
Бизнесът в България има кратка история и все още недостатъчно ноу-хау. Затова отправяме към всички една съществена ключова дума -
информация. Информация за пазара, за това как се променят нашите клиенти и консуматори, за реалния поглед към конкуренцията, новите тенденции и възможности, затова кои са ключовите индикатори, с които да сверяваме часовника си по време на криза. Това е момент, в който да отворим очите и ушите си широко и да търсим информация за реалното състояние и посока на нашия бизнес. В противен случай рискуваме да действаме в тъмното и да бъдем изхвърлени
от бързо променящата се пазарна ситуация.
Истината е, че до края на годината ще има стагнация за всички ни и това е безспорно. Трябва да снижим критериите си за печалба и за успешност през тази година. Бихме препоръчали компаниите да се въздържат от последващи намаления на заплати и цени.
Нашето послание е, че ако всеки се съсредоточи върху това да върши своята работа по-добре, ще преодолеем кризата много по-лесно.

За контакти:
Маркет линкс
София, ул. Ангел Кънчев 5
тел.: 02/980 55 53
e-mail: office@mmlinks.net