Прогнози

31 Октомври 2012

Българският бизнес с по-лоши настроения от чуждестранния

Българският бизнес има по-негативни прогнози за развитието си от чуждестранния. Това показва социологическо проучване, направено сред изложители на Международния технически панаир от агенция „Алфа рисърч“.
Позитивните нагласи сред българските фирми спадат от 47% през 2011 г. на 44% сега. По-...
12 Декември 2011

Търсят се ръководни кадри

Пазарът на труда в България е относително стабилен, въпреки песимистичните прогнози на някои коментатори, че световната икономика се връща към най- мрачните дни на 2008 и 2009 година показва Десетото световно проучване на Aнтал Интернешънъл, изследващо тенденциите на пазара на наемане и...
16 Март 2007

Защо да бъдем публична компания в България?

Началото бе поставено през 90-те години на миналия век, премина се през първа и втора вълна на масовата приватизация, за да се стигне до 391 емитента на Българска Фондова Борса - София.
Тъй като през 1998 г. всички дружества бяха “качени”служебно за търговия на БФБ-София чрез принуда, това...
16 Септември 2005

Цените на новите жилища може да паднат

Г-н Владиков, какво ще се случва на пазара на жилищни имоти в близката една година, какви са тенденциите? - През последните две години пазарът се развиваше бурно, а цените стигнаха равнища, които не бяха обект и на най-оптимистичните прогнози. В някои сегменти отбелязахме от 105 до...