fbpx регионален | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Все по-често международните компании поверяват глобални и регионални функции на български мениджъри по данни на БАУХ.
Българската компания Софтуер Груп откриването нов офис във Вашингтон, който за компанията е осмият извън България.
Предприемаме активни мерки за постигане на бърз икономически растеж, защото целта ни е трайното позициониране на България като предпочитана дестинация в Югоизточна Европа за инвеститори в сектори с висока добавена ст
Кампанията за насърчаване на вътрешния туризъм на Министерството на туризма е възможност за развитие на регионите, от която общините трябва да се възползват.
България има сериозен потенциал да се превърне в лидер в игралната онлайн индустрия в Централна и Източна Европа.
България ще подкрепи предложението на Кипър 25% от ресурса на фонда за борба с кризи в земеделието на ЕС да бъде използван само за  решаване на регионални кризисни ситуации.
Microsoft обяви промени в мениджмънта за България, които имат за цел да подпомогнат бизнеса в период, когато корпорацията се тарнсформира в компания за устройтсва и услуги и засилва позициите си на нови пазари.
Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) и Министерството на образованието, младежта и науката на Република България участват в голям трансрегионален проект за сближаване на регионалните политики в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) с тези на развитите страни
Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов и министърът на земеделието и развитието на селските райони на Държавата Израел Н. Пр. Орит Нокед обсъдиха възможността България да стане Регионален център за производство на храни.
Безвъзмездна финансова помощ по програма „Регионално развитие” за реконструкция и укрепване на крайбрежната дига на ул. „Морска” ще получи община Поморие.