fbpx селски | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

селски

През последната една година демонстрирате бързи темпове по приключването на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
По Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. са инвестирани 1 млрд. 56 млн.
Седем търговски банки подписаха споразумения с дъщерното дружество на Българската банка за развитие (ББР) Национален гаранционен фонд.  С 607 млн.
Активно се действа по специален план за ускореното усвояване на средствата по Програмата за развитие на селските райони. Вече са прехвърлени 600 млн. лв. към най-атрактивните мерки по програмата.
Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов и главният изпълнителен директор на Българската банка за развитие Асен Ягодин подписаха споразумение за създаване на гаранционен фонд по Програмата за развитие на селските райони в МЗХ. Със заем в размер на 335 млн. лв.
Министерство на земеделието и храните направи промени публикувани в изменение на Наредба №8 от 3 април 2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмезна финансова помощ по мярка 121„Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за Развитие на Селските райони.
Фонд „Земеделие” одобри субсидии в размер на 11 077 173 лв. за 56 проекта по 3 мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Финансиране от близо 5 564 000 лв. ще получат 37 проекта по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”.
Стартира нова мярка 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и ползватели на гори” от програмата за развитие на селските райони.
Договорите за прилагане и управление на първите 16 одобрени стратегии за местно развитие, които се финансират със средства от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. бяха подписани в Министерския съвет.