fbpx Банки подписаха споразумения за кредитиране на одобрени проекти по ПРСР | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Банки подписаха споразумения за кредитиране на одобрени проекти по ПРСР

Банки подписаха споразумения за кредитиране на одобрени проекти по ПРСР

Седем търговски банки подписаха споразумения с дъщерното дружество на Българската банка за развитие (ББР) Национален гаранционен фонд.  С 607 млн. лева ще кредитират одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони. Това са Банка ДСК, Пощенска банка, ОББ, Райфайзенбанк, СИБанк, ЦКБ и Българо-американска кредитна банка.

Целта на инициатива, която се реализира в партньорство между Министерството на земеделието и храните и Групата на ББР, е да подпомогне процеса на усвояване на средствата по ПРСР. Гаранционната схема ще гарантира проекти на обща стойност над 1.2 млрд. лева. Гаранциите ще покриват до 80% от риска по кредити, отпуснати за реализация на одобрени проекти по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите” и 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”. Кредитите ще се отпускат от банките партньори максимално бързо – в рамките до 21 дни след получено искане, при лихви 7-8 процента и няма да начисляват такса за управление.

Седемте банки бяха избрани след провеждане на открита процедура по ЗОП, в която участваха 17 финансови институции. Предстои да бъде осъществена втора процедура за разпределяне на оставащите лотове по гаранционната схема на стойност над 600 млн. лева, което ще даде възможност и на други търговски банки да се включат в инициативата.

Facebook коментари