fbpx Предприети мерки за усвояване на средствата по ПРСР | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Предприети мерки за усвояване на средствата по ПРСР

Предприети мерки за усвояване на средствата по ПРСР

Активно се действа по специален план за ускореното усвояване на средствата по Програмата за развитие на селските райони. Вече са прехвърлени 600 млн. лв. към най-атрактивните мерки по програмата. Освен това, са намалени сроковете за обработка на заявките за плащане – от 5 на 2 месеца, заявленията за кандидатстване се разглеждат не за пет, а за два месеца, за подаване на искане за аванс бенефициентите имат шест месеца, а не три както досега, а в най-скоро време ще стартира и Гаранционният фонд. Тези мерки са в резултат и от активния диалог с Европейската комисия.

До началото на септември договорените средства по програмата са 3.7 млрд. лв. (57%) , изплатените са 2.1 млрд. лв. (33%). Средното ниво на договаряне по оси 1, 3 и 4 е 74%, докато по ос 2 е едва 18 на сто. ПРСР има задължително изискване минимум 25% от средствата да бъдат заделени именно за усвояване по мерките от втора ос, което за България представлява като цяло проблем заради липсата на достатъчно бенефициенти. Към момента всички допустими заявления за подпомагане по оста са подпомогнати.

facebook коментари