училища

11 Май 2017

Заедно в час търси училища партньори

Училища от 13 области на България могат да подават заявки за учители по програма Заедно в час до 15 юни на сайта www.zaednovchas.bg/for-schools. Неправителствената организация търси училища партньори в областите Враца, Велико Търново, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив,...
01 Декември 2016

Представиха новото издание на рейтинговата система на висшите училища

Новото, шесто издание на Рейтинговата система на висшите учебни заведения в България беше представено официално от Министерството на образованието и науката (МОН). Изданието е актуализирано по поръчка на МОН от консорциум „ИОО-С”, съставен от Институт „Отворено общество“...
28 Ноември 2016

Училищата и учителите могат да използват платформата Daskal.eu безплатно до края на 2017г

Създателите на иновативната образователна платформа Daskal.eu ще я предоставят за безплатно ползване на всички училища, университети, и учители в България до края на 2017. Платформата обединява виртуална класна стая, интерактивна бяла дъска и други полезни инструменти за обучение, достъпни изцяло...
16 Юни 2016

Търсят още училищата-партньори на програмата "Заедно в час"

До 15 юли Заедно в час удължава срока за училища и професионални гимназии да привлекат като учители успешни хора с лидерски качества, които приемат за лично предизвикателство мотивирането, постигането на високи цели и развиването на индивидуалния потенциал на всеки ученик. Тази година броят на...
04 Ноември 2015

Специални изисквания към храните в градините и училищата

Киселото мляко, сиренето и кашкавалът, които се предлагат в детските заведения трябва да бъдат произведени по Български държавен стандарт. Месните заготовки и месните продукти, брашното и хлябът пък трябва да са произведени по утвърдени стандарти, а лютеницата и слънчогледовото масло по браншови...
22 Октомври 2015

По-малко нарушения в храните в детските заведения и училища

Българската агенция по безопасност на храните отчита намаляване на броя и тежестта на нарушенията в детските ясли и градини, детските кухни майки и училищните столове и бюфети. Това показва анализът на резултатите от извършените близо 3000 инспекции от началото на учебната година на територията на...
19 Февруари 2015

106 проекта ще получат безвъзмездна помощ за енергийна ефективност

Приключи приемането на проектни предложения за две от схемите на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“. Общо 106 кандидати са заявили желание да получат безвъзмездно финансиране по схемите на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия...
17 Февруари 2014

Университетите не изкарват подготвени специалисти

77 % от членовете на БТПП считат, че знанията, придобивани в български университети не са достатъчни за трудовата реализация. Само в 8 % от фирмите, собствениците и мениджърите са доволни във висока степен от  университетското образование на младите служители. Това показват резултатите от...
20 Ноември 2013

Ще се подкрепя обучението по предприемачество във висшите училища

Предстои да бъдат взети мерки в подкрепа на обучението по предприемачество и във висшите училища като един от стимулите за кариерен растеж и вдъхновение за бъдещите бизнесмени. В днешно време висшите учебни заведения измерват престижа си и се конкурират също чрез резултатите на своите студенти,...
30 Април 2013

Започва инициативана "Училища за жива планета"

Стартира регистрацията за поредното издание на инициативата на международната природозащитна организация WWF и фондация ERSTE „Училища за жива планета“. В състезанието могат да участват класове ученици от седми до десети клас от България, Австрия, Хърватия, Чехия, Унгария, Молдова, Румъния, Сърбия...