Орлин Шопов

14 Юли 2010

Нашите високотехнологични комуникации във всекидневието

Наличието на широколентов интернет* и развитието на технологиите предоставят качествено нови възможности за комуникация – пренос на глас (телефония) и данни (видео, обмен на файлове, достъп до информация и фирмени ресурси, календар, e-mail и instant messaging, факс и гласови съобщения, конферентни...
16 Октомври 2006

Използвайте Вашия Интернет

Разходите за комуникация са съществено перо за всяка фирма - особено ако се налага да говорите с партньори в чужбина или имате интензивна комуникация между офисите си.
VoIP е съвременна технология за комуникация, съвсем подходяща за вас и бизнеса ви - без значение колко голяма е структурата ви...
16 Декември 2005

Как да изберем мобилен оператор или защо да (не) си сменим GSM номера?

Всяка седмица някой от операторите обявява по-ниски цени на предплатените разговори или разпраща оферти на корпоративните клиенти на конкурентните, с идеята тези клиенти да сменят оператори си. Всъщност корпоративните клиенти на мобилните оператори са най-интересната категория потребители: първо,...
16 Октомври 2005

Безплатен интернет телефон

В последните няколко години, с развитието на интернет технологиите, все по-голяма популярност придобива възможността за провеждане на евтини (или безплатни) телефонни разговори през мрежата. Въпросът става все по-актуален с развитието и глобализацията на бизнеса. Независимо от ребалансирането на...
16 Август 2005

Практическа интернет телефония

В последните няколко години, с развитието на интернет технологиите, все по-голяма популярност придобива възможността за провеждане на евтини (или безплатни) телефонни разговори през интернет. Въпросът става все по-актуален с развитието и глобализацията на бизнеса и независимо от ребалансирането на...
16 Август 2004

Как да извлечем максимума от своята локална мрежа

За консултации: "Игъл Софтуер" е специализирана в оказването на консултации в областта на информационните и комуникационни технологии. Можете да се свържете с нас на тел.: 02/ 9651000 или GSM: 088/ 9651000 или да ни посетите на интернет
страницата ни: http://eagle-software....
16 Май 2004

Използването на подходящи информационни технологии - ключ към успеха на всяка фирма

Днес практически e невъзможно една фирма да работи, без да използва съвременни информационни и комуникационни технологии (ИКТ). Парадоксът е, че колкото по-съвременни и ефективни стават технологиите, толкова техните потребители стават по-зависими от тях. Същевременно квалифицираните специалисти,...